Hlavní obsah

malgrado

Předložka

  1. qc navzdory čemu, (i) přes co nepřízeň ap.Ce l'abbiamo fatta malgrado tutti gli ostacoli.Zvládli jsme to navzdory všem překážkám.malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí
  2. mio/tuo/suo malgrado proti své vůlipoužívá se se zájmeny přivlastňovacími, stojícími v antepoziciDovranno partire, loro malgrado.Proti své vůli budou muset odjet.mio malgradoproti mé vůli

Vyskytuje se v

ačkoli: Ačkoli bylo pozdě....Malgrado fosse tardi...

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

navzdory: navzdory svému věku ...malgrado la sua età ...

přes, přese: I přes pokročilou noční hodinu...Malgrado l'ora tarda...