Hlavní obsah

svůj, svá, své, svoje

Zájmeno

  1. (vlastní ap.) suo/-a, proprio/-aPřekládá se též přivlastňovacími zájmeny dle osoby.Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!Jsou hrdi na své děti.Sono orgogliosi dei propri figli.Buď svůj!Sii te stesso!on se svými rodičilui con i suoi genitorijít po svých pěškyandare a piedi
  2. (příslušný, náležitý) suo/-a, appropriato/-aHleď si svého!Bada ai fatti tuoi!vzít si za své co dítěadottare qc
  3. svá, svoje (svůj úmysl ap.) la propria (volontà)prosadit si svouaverla vinta, (vůli) imporre la propria volontà