Hlavní obsah

přes, přese

Předložka

  1. (na druhou stranu ap.) co attraverso qc(až za hranici ap.) oltre qcmost přes řekuponte attraverso il fiumeMuž přes palubu!Uomo a mare!
  2. (napříč) co attraverso qcdát nohu přes nohuaccavallare le gambepřes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro
  3. (skrz) co tramite, via, per mezzo di qclístek do New Yorku přes Londýnbiglietto per New York via Londraplatba přes internetpagamento via internet
  4. (víc než) più di(za limit ap.) oltreVáží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.Je jí (něco) přes čtyřicet.Ha un po' più di quarant'anni.Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.
  5. (hluk ap.) attraverso(úrovní též) sopraKřičeli jeden přes druhého.Gridavano uno sopra l'altro.
  6. (během) durante(po celou dobu) perPřes prázdniny nepracuje.Durante le vacanze non lavora.zůstat přes nocrimanere per la notte
  7. (navzdory) co malgrado, a dispetto di, nonostante qcI přes pokročilou noční hodinu...Malgrado l'ora tarda...