Hlavní obsah

nerad

Přídavné jméno

  1. (s nechutí) malvolentieri, di malavoglia(proti své vůli) controvogliaNerad bych ...Non vorrei ...Nerad prohrávám.Non mi piace perdere.Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...jen nerada malincuorekdo má/dělá nerad coqc dispiace a q
  2. (neúmyslně) senza volere/intenzionePromiňte, já nerad.Scusi, non intendevo.

Vyskytuje se v

fotit: Nerada se fotí.Non le piace essere fotografata.

fotografovat: Nerad se fotografuji.Non mi piace essere fotografato.

hrozně: Hrozně nerad bych ...Mi dispiacerebbe molto...

sobě: Nerad mluvím o sobě.Non mi piace parlare di me.

animo: rád/neraddi buon/mal animo

malavoglia: neochotně, zdráhavě, neraddi malavoglia

malincuore: (velmi) nerad, s nelibostía/di malincuore

malvolentieri: neochotně/nerad udělat cofare qc malvolentieri

voglia: nerad, neochotně, proti své vůlicontro voglia

odiare: Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.

nerad: jen nerada malincuore