Hlavní obsah

nerad

Přídavné jméno

  1. (s nechutí) malvolentieri, di malavoglia(proti své vůli) controvogliaNerad bych ...Non vorrei ...Nerad prohrávám.Non mi piace perdere.Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...jen nerada malincuorekdo má/dělá nerad coqc dispiace a q
  2. (neúmyslně) senza volere/intenzionePromiňte, já nerad.Scusi, non intendevo.

Vyskytuje se v

fotit: Nerada se fotí.Non le piace essere fotografata.

fotografovat: Nerad se fotografuji.Non mi piace essere fotografato.

hrozně: Hrozně nerad bych ...Mi dispiacerebbe molto...

sobě: Nerad mluvím o sobě.Non mi piace parlare di me.

animo: di buon/mal animorád/nerad

malavoglia: di malavoglianeochotně, zdráhavě, nerad

malincuore: a/di malincuore(velmi) nerad, s nelibostí

malvolentieri: fare qc malvolentierineochotně/nerad udělat co

voglia: contro voglianerad, neochotně, proti své vůli

odiare: Odio alzarmi presto.Strašně nerad brzy vstávám.