Hlavní obsah

senza

Předložka

  • qc bez, prostý čehoSiamo rimasti senza benzina.Došel nám benzín.Che cosa farei senza di te?Co bych si bez tebe počal?fare senza qcobejít se bez čehostrada senza uscitaslepá ulicei senza lavoronezaměstnaní, lidé bez prácerimanere senza parolenebýt schopen slovaautostrada senza pedaggiodálnice bez poplatku, neplacená dálnicesocietà senza classibeztřídní společnost

Vyskytuje se v

che: senza cheaniž by

andirivieni: senza andirivienijasně a stručně, bez okolků

benzina: benzina verde/senza piombobenzín natural, bezolovnatý benzín

brio: una festa senza briooslava bez jiskry

causa: licenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnání

cerimonia: senza (tante) cerimoniebez ceremonií, prostě, jednoduše

ciglio: přen. senza battere cigliobez mrknutí oka

complimento: senza (tanti) complimentibez ceremonií, bez formalit, bez okolků

condanna: condanna senza appellokonečný rozsudek bez (možnosti) odvolání

confine: senza confinebezmezný, neomezený, neohraničený

confronto: senza confronti(zcela) nesrovnatelný, bez srovnání

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

consistenza: senza consistenzanepodložený, chabý, vachrlatý důkaz ap.

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

coscienza: senza coscienzabez skrupulí

cuore: senza cuorebezcitný, nemající srdce

cura: senza curaneopatrně, nedbale

dilazione: senza (alcuna) dilazionebez (jakýchkoli) odkladů, neprodleně, bezodkladně

dimora: i senza (fissa) dimorabezdomovci

distinzione: senza distinzione di qcbez rozlišování čeho, bez ohledu na co rasu ap.

distinzione: senza distinzionebez rozdílu

dubbio: senza dubbio, fuor di dubbionepochybně, bezpochyby, nade vší pochybnost

eccezione: senza eccezionebez výjimky

esagerare: senza esagerarebez přehánění

esempio: senza esempiobezpříkladný, bezprecedentní, nemající obdoby

esitare: senza esitarebez (za)váhání

esitazione: senza esitazionebez váhání

esperienza: senza esperienzanezkušený

filo: telefono senza filobezdrátový telefon

fine: senza finenekonečný

forse: senza forseurčitě, jistě

freno: senza frenobezuzdný, nevázaný

fretta: senza frettabeze spěchu

fronzolo: senza fronzolibez příkras, prostý, jednoduchý

frutto: senza fruttobezvýsledně, neúspěšně

futuro: senza futurobez budoucnosti, neperspektivní

garbo: senza garbonezdvořilý, nevychovaný

germe: senza germisterilní, čistý prostý mikroorganismů

giudizio: senza giudizionesoudný

glutine: dieta senza glutinebezlepková dieta

grasso: senza grassibez tuku

impegno: senza impegnonezávazně

indugiare: senza indugiarebez otálení, bez váhání

indugio: senza indugiobez odkladů

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

intenzione: senza intenzioneneúmyslně, mimoděk

interruzione: senza interruzionev jednom kuse, bez přerušení

lei: senza di leibez ní

lei: senza di Leibez vás vykání

limitazione: senza limitazionibez omezení, neomezeně

limite: senza limitibezmezný, neomezený

lucro: associazione senza fini di lucroneziskové sdružení

lui: per/senza di luipro/bez něho

macchia: senza macchia e senza paurabez bázně a hany

ministro: ministro senza portafoglioministr bez portfeje

misericordia: senza misericordiabez slitování, nelítostný, nelítostně

motivo: senza alcun motivobezdůvodně

nessuno: senza nessuna ragionebezdůvodný, bezdůvodně

noi: senza di/per noibez/pro nás

nome: senza nomebezejmenný

numero: senza numeronesčetný, nesčíslný

occupazione: rimanere senza un'occupazionezůstat bez zaměstnání

offesa: senza offesabez urážky nic osobního

ombra: senza ombra di dubbiobez stínu pochybností

paragone: essere senza paragone, non avere paragonebýt nesrovnatelný, nemít sobě rovného

pari: essere senza parinemít obdoby

pietà: senza pietàbez slitování, nemilosrdně, nemilosrdný

portafoglio: ministro senza portafoglioministr bez portfeje

precedente: senza precedentibezprecedentní, nebývalý

pregiudizio: senza pregiudizibez předsudků

pretesa: senza pretesenenáročný, prostý, neokázalý

prevenzione: giudicare q senza prevenzionisoudit koho bez předsudků

pro: senza prozbytečně

prospettiva: essere senza prospettivebýt bez perspektivy

pudore: senza pudorebezostyšně

ragione: senza ragionebezdůvodně

razza: senza distinzioni di razzabez rozdílu rasy

reggiseno: reggiseno senza spallinepodprsenka bez ramínek

regola: senza regolanepravidelně

regola: bere senza regolanezřízeně pít

remora: senza remorabez prodlení/otálení

requie: senza requiebez ustání, neustále

respiro: rimanere senza respiro, bloccarsi il respiro in golavyrazit si dech

ricetta: disponibile senza ricettaprodejný bez receptu

rifiatare: senza rifiatarebez oddechu/odpočinku

riflessione: agire senza riflessionejednat bez rozmyslu/neuváženě

riflettere: senza rifletterebez přemýšlení

riguardo: senza riguardo a q/qcbez ohledu na koho/co

rimedio: situazione senza rimediobeznadějná/bezvýchodná situace

riserva: accettare senza riservepřijmout bez výhrad, bezvýhradně přijmout