Hlavní obsah

cura

Podstatné jméno ženské

  1. di q/qc péče, starost o koho/coavere cura di qcstarat se o kohoprendersi cura di q/qc(po)starat se o koho/conon darsi curanestarat se
  2. pečlivost, péčecon curapečlivě
  3. opatrnost, pozornost, ohleduplnost k ostatním ap.senza curaneopatrně, nedbale
  4. starost, činnost čím se kdo zabýváa cura di qredigoval, připravil, upravil kdo souborné knižní dílo ap.
  5. kúra léčebná, léčbacura dimagrantezeštíhlovací kúracura di bellezzazkrášlující kúracura ambulatorialeambulantní léčbacure termalilázeňská léčba
  6. péče, pečování, ošetřování zdravotnické ap.essere in cura presso qbýt v péči koho lékaře ap.casa di curadům s pečovatelskou službou

Vyskytuje se v

curante: (medico) curanteošetřující lékař

curare: curare chepostarat se, aby, zajistit, aby ...

acqua: cura delle acquevodoléčba

addetto: addetto alla curaošetřovatel zvířat ap.

casa: casa di cura/saluteléčebna, soukromá klinika, pečovatelský dům

dimagrante: dieta/cura dimagranteodtučňovací dieta/kúra

disintossicante: cura disintossicantedetoxikační kúra/léčba

prenatale: med. cura prenataleprenatální péče

preventivo: med. cura preventiva di qcpreventivní léčba čeho

sanitario: cura sanitariazdravotní péče

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

ogni: Fece tutto con ogni cura.Všechno udělal nanejvýš pečlivě.

rispondere: Il paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

dbát: dbát na sebeaver cura di sé, badare a se stesso

detoxikační: detoxikační kúracura disintossicante

komplexní: komplexní péčecura completa

kúra: odtučňovací kúracura dimagrante

odtučňovací: odtučňovací kúracura dimagrante

ošetřující: ošetřující lékařmedico curante

péče: rodičovská péčecura parentale

procedura: lázeňské procedurycure termali

starost: vzít si na starost koho/cooccuparsi, prendersi cura di q/qc

vzít: vzít si na starost coprendersi cura di qc, occuparsi di qc

zajistit: zajistit, aby... postarat securare che ...

zařídit: zařídit, aby...curare che ...

: Stará se o ně.Prende cura di loro.

patřičný: věnovat patřičnou péči/pozornost čemudedicare dovuta cura/attenzione a qc

postarat se: Musí se postarat o děti.Deve prendersi cura dei bambini.

reagovat: Pacient dobře reaguje na léčbu.Il paziente reagisce bene alle cure.

udržovací: med. udržovací léčbacura di mantenimento

zásluhou: Přežil jen zásluhou lékařské péče.È sopravvissuto solo grazie alla cura medica.