Hlavní obsah

cura

Podstatné jméno ženské

  1. di q/qc péče, starost o koho/coavere cura di qcstarat se o kohoprendersi cura di q/qc(po)starat se o koho/conon darsi curanestarat se
  2. pečlivost, péčecon curapečlivě
  3. opatrnost, pozornost, ohleduplnost k ostatním ap.senza curaneopatrně, nedbale
  4. starost, činnost čím se kdo zabýváa cura di qredigoval, připravil, upravil kdo souborné knižní dílo ap.
  5. kúra léčebná, léčbacura dimagrantezeštíhlovací kúracura di bellezzazkrášlující kúracura ambulatorialeambulantní léčbacure termalilázeňská léčba
  6. péče, pečování, ošetřování zdravotnické ap.essere in cura presso qbýt v péči koho lékaře ap.casa di curadům s pečovatelskou službou

Vyskytuje se v

curante: (medico) curanteošetřující lékař

curare: curare chepostarat se, aby, zajistit, aby ...

acqua: cura delle acquevodoléčba

addetto: addetto alla curaošetřovatel zvířat ap.

casa: casa di cura/saluteléčebna, soukromá klinika, pečovatelský dům

dimagrante: dieta/cura dimagranteodtučňovací dieta/kúra

disintossicante: cura disintossicantedetoxikační kúra/léčba

prenatale: med. cura prenataleprenatální péče

preventivo: med. cura preventiva di qcpreventivní léčba čeho

sanitario: cura sanitariazdravotní péče

ogni: Fece tutto con ogni cura.Všechno udělal nanejvýš pečlivě.

rispondere: Il paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

dbát: aver cura di sé, badare a se stessodbát na sebe

detoxikační: cura disintossicantedetoxikační kúra

komplexní: cura completakomplexní péče

kúra: cura dimagranteodtučňovací kúra

odtučňovací: cura dimagranteodtučňovací kúra

ošetřující: medico curanteošetřující lékař

péče: cura parentalerodičovská péče

procedura: cure termalilázeňské procedury

starost: occuparsi, prendersi cura di q/qcvzít si na starost koho/co

vzít: prendersi cura di qc, occuparsi di qcvzít si na starost co

zajistit: curare che ...zajistit, aby... postarat se

zařídit: curare che ...zařídit, aby...

: Prende cura di loro.Stará se o ně.

patřičný: dedicare dovuta cura/attenzione a qcvěnovat patřičnou péči/pozornost čemu

postarat se: Deve prendersi cura dei bambini.Musí se postarat o děti.

reagovat: Il paziente reagisce bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

udržovací: cura di mantenimentomed. udržovací léčba

zásluhou: È sopravvissuto solo grazie alla cura medica.Přežil jen zásluhou lékařské péče.

cura: avere cura di qcstarat se o koho