Hlavní obsah

činnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vykonávání práce ap.) attività f(podnikání též) affari m pl(provozování činnosti též) esercizio mvýdělečná činnostattività lucrativa/redditizia/remunerativa, lavoro retribuito
  2. (proces) attività f(fungování) funzione f(provoz) operazione fsopečná činnostattività vulcanica

Vyskytuje se v

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnost, nepravidelný tepbattito cardiaco irregolare

obor: obor činnosticampo di attività

osvětový: osvětová činnosteducazione pubblica

poradenský: poradenská činnost/firma/službaattività/società/servizio di consulenza

sopečný: sopečná činnost/horninaattività/roccia vulcanica

sponzorský: sponzorská činnostsponsorizzazione

výdělečný: výdělečná činnostattività lucrativa

zájmový: zájmová činnostinteressi personali, ve volném čase attività di tempo libero

vyplatit se: Tato činnost se nevyplatí.Questa attività non rende.