Hlavní obsah

činnost

Vyskytuje se v

nepravidelný: battito cardiaco irregolaremed. nepravidelná srdeční činnost, nepravidelný tep

obor: campo di attivitàobor činnosti

osvětový: educazione pubblicaosvětová činnost

poradenský: attività/società/servizio di consulenzaporadenská činnost/firma/služba

sopečný: attività/roccia vulcanicasopečná činnost/hornina

sponzorský: sponsorizzazione sponzorská činnost

výdělečný: attività lucrativavýdělečná činnost

zájmový: interessi personali, ve volném čase attività di tempo liberozájmová činnost

vyplatit se: Questa attività non rende.Tato činnost se nevyplatí.

attività: oggetto di/dell' attivitàpředmět činnosti

autonomo: lavoro autonomosamostatně výdělečná činnost

funzione: la funzione del cuoresrdeční činnost

illegale: attività illegalenezákonná činnost

irregolare: battito cardiaco irregolarenepravidelná srdeční činnost

licenza: licenza d'eserciziooprávnění k provozování (činnosti), provozovací licence, živnostenský list

mercantile: attività mercantileobchodní činnost

pratica: pratiche illecitenezákonná činnost

redditizio: attività redditiziavýdělečná činnost

scientifico: attività scientificavědecká činnost

subordinato: econ. lavoro subordinatozávislá práce/činnost

opera: vedere qc all'operavidět co v činnosti/praxi

činnost: attività lucrativa/redditizia/remunerativa, lavoro retribuitovýdělečná činnost