Hlavní obsah

opera

Podstatné jméno ženské

  1. dílo, práce, (po)činvedere qc all'operavidět co v činnosti/praxiopera d'arteumělecké dílocontratto d'operasmlouva o dílomano d'operapracovní sílal'opera della naturadílo přírodyvedere q all'operavidět koho při práciper opera di qdílem/prostřednictvím kohomettersi all'operadát/pustit se do dílaopera di misericordiamilosrdný skutek
  2. opera (lirica) operaandare all'operajít do operycantante/libretto d'operaoperní zpěvačka/libretole opere di Verdiopery Verdihoopera buffaopera buffa žánr komické operyopera rockrocková opera

Vyskytuje se v

dělník: operai stagionalisezónní dělníci

dílo: opera d'arteumělecké dílo

divadelní: opera teatrale, pezzo teatraledivadelní hra

mýdlový: mýdlová operasoap opera

představení: spettacolo teatrale/musicale/di opera (lirica)/di ballettodivadelní/hudební/operní/baletní představení

raný: le sue prime operejeho raná díla

spis: opera completa di qsebrané spisy koho

umělecký: opera d'arteumělecké dílo

dějství: opera teatrale in tre atti, commedia in tre attihra o třech dějstvích

operovat: L'hanno operato alla colonna vertebrale.Operovali mu páteř.

pracovat: La macchina opera a piena potenza.Stroj pracuje na plný výkon.

působit: L'azienda opera nel campo di dei servizi...Firma působí v oblasti služeb...

souborný: opera completasouborné dílo

stávkovat: Gli operai sono in sciopero.Dělníci stávkují.

uznávat: La sua opera è riconosciuta.Jeho díla jsou uznávána.

zavalit: La terra ha sepolto gli operai nel pozzo.Zemina zavalila dělníky v šachtě.

nevyzpytatelný: Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.Cesty boží jsou nevyzpytatelné.

arte: opera d'arteumělecké dílo

cementizio: opera cementiziaopus cementum druh řím. zdiva

edizione: edizione delle opere completesouborné vydání/dílo

letterario: opera letterarialiterární dílo

lirico: opera liricaopera skladba

opera: opera d'arteumělecké dílo

operaio: operai stagionalisezonní dělníci

pio: opera piadílo boží

teatrale: opera/pezzo teatraledivadelní hra

teatro: opera budovateatro d'opera

compatto: Gli operai aderirono compatti allo sciopero.Dělníci se solidárně připojili ke stávce.

operare: L'hanno operato allo stomaco.Operovali mu žaludek.