Hlavní obsah

arte

Podstatné jméno ženské

  1. uměníopera d'arteumělecké dílomuseo d'arte modernamuzeum moderního uměníarte applicata/astrattaužité/abstraktní umění
  2. di q umělecká produkce, umělecká díla čí
  3. di qc um(ění), dovednost, kumštpřen. řemeslo čehoUsa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.settima artefilm obor, kinematografiesport. arti marziali mistesmíšená bojová umění, MMA

Vyskytuje se v

arto: arti inferiori/superioridolní/horní končetiny

etrusco: arte/scrittura etruscaetruské umění/písmo

inferiore: arti inferioridolní končetiny

marziale: arti marzialibojová umění

mimico: arte mimicapantomima

murario: arte murariazdění, zedničina

oratorio: arte oratoriařečnictví, řečnické umění

proteggere: proteggere la scienza/le artipodporovat vědu/umění

superiore: gli arti superiorihorní končetiny

tempio: tempio delle artichrám umění

congelare: Ha gli arti congelati.Má omrzlé končetiny.

bojový: arti marzialibojová umění

končetina: arti superiori/inferiorihorní/dolní končetiny

múzický: belle arti múzická umění

přední: arti anterioripřední končetiny zvířete

slovesnost: arte verbaleústní slovesnost

umění: arti visive/visualivýtvarné umění

užitý: arte applicataužité umění

výtvarný: arti figurativevýtvarné umění

mistr: maestro delle arti marzialimistr bojových umění

arte: arte applicata/astrattaužité/abstraktní umění