Hlavní obsah

zařídit

Dokonavé sloveso

  1. (obstarat) co combinare qc(postarat se) pensare a qc(i zorganizovat) organizzare qc(zajistit, obstarat) provvedere qc(vyřídit, urovnat) sistemare qcZařídím to.Ci penso io.zařídit, aby...curare che ...
  2. (nábytkem) co čím arredare, ammobiliare(vybavením) equipaggiare, attrezzare qc con qczařídit bytarredare la casa
  3. (zavést vodovod ap.) co kde installare qc dove
  4. zařídit (si) (uspořádat) co organizzarezařídit (si) (ujednat - schůzku ap.) stabilire, fissare qc
  5. (uzpůsobit funkci ap.) co adattare qc, fare le modifiche dove

Vyskytuje se v

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se mettersi in proprio

nábytek: zařídit/vybavit nábytkem coammobiliare, arredare, fornire di mobili qc

ubytování: zařídit (si) ubytováníorganizzare l'alloggio

nabízet se: Nabízel se, že to zařídí.Si era proposto di pensarci lui.

pověřit: Pověřil mě, abych to zařídil.Mi ha incaricato di occuparmene.

zařídit se: Zařiď se podle toho!Regolati tu!

casa: metter su casazařídit dům nábytkem

commissione: uscire per commissionijít (si) něco zařídit

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

pensare: Ci penso io.Zařídím to.