Hlavní obsah

addetto

Přídavné jméno

  1. a qc přidělený na co na jistou práci ap., pověřený čím specializovaný pracovník, mající na starost cotecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu
  2. a qc určený k čemu, na co účelu ap.

Podstatné jméno mužské

  1. a qc pracovník hl. přidělený na jistou činnost, obsluha čeho benzinky ap., technik údržby ap.addetto stampatiskový mluvčí organizace ap.addetto alla manutenzioneúdržbářaddetta alle pulizieuklízečkaaddetto alla curaošetřovatel zvířat ap.
  2. přidělenec diplomatický

Vyskytuje se v

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

manutenzione: addetto alla manutenzioneúdržbář, pracovník údržby

stampa: addetto stampatiskový mluvčí

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

mluvčí: addetto stampatiskový mluvčí organizace ap.

nepovolaný: Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.Nepovolaným vstup zakázán.

obsluha: addetto al distributore (di benzina), čerpadlář benzinaio obsluha čerpací stanice

technik: addetto alla sicurezza, tecnico della sicurezzabezpečnostní technik

tiskový: addetto stampa, press agent tiskový mluvčí

addetto: tecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu