Hlavní obsah

considerazione

Podstatné jméno ženské

  1. úvaha, uvážení, zváženíin considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o coprendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co
  2. uvažování proces
  3. váž(e)nost, uznávanost, úctaGode di molta considerazione.Je velmi vážený.avere in considerazione qvážit si, uznávat koho
  4. uvážlivost, rozvaha, rozvážnostagire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

Vyskytuje se v

brát: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

ohled: brát ohled na coavere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qc

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

v, ve: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

mínění: mít vysoké mínění o komconsiderare molto q, avere una grande considerazione per q