Hlavní obsah

considerazione

Podstatné jméno ženské

  1. úvaha, uvážení, zváženíin considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o coprendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co
  2. uvažování proces
  3. váž(e)nost, uznávanost, úctaGode di molta considerazione.Je velmi vážený.avere in considerazione qvážit si, uznávat koho
  4. uvážlivost, rozvaha, rozvážnostagire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

Vyskytuje se v

brát: prendere qc in considerazionebrát co v úvahu

ohled: avere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qcbrát ohled na co

přihlédnutí: considerando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qcs přihlédnutím k čemu

úvaha: prendere in considerazione qc, tener conto di qcvzít co v úvahu

v, ve: prendere qc in considerazionebrát co v úvahu

zřetel: mettere in conto, prendere qc in considerazionebrát zřetel na co

mínění: considerare molto q, avere una grande considerazione per qmít vysoké mínění o kom

considerazione: in considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o co