Hlavní obsah

ohled

Podstatné jméno, rod mužský

  • na koho/co riguardo m per/a q/qc, na co rispetto m a qc(uvážení) considerazione f per q/qcs ohledem na co(con) rispetto/riguardo a qcbez ohledu na cosenza rispetto/riguardo a qcbrát ohled na coavere riguardo a qc, (uvážit) prendere in considerazione qcv tomto ohledusotto questo aspetto

Vyskytuje se v

bez, beze: bez ohledu na cosenza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qc

considerazione: in considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o co

distinzione: senza distinzione di qcbez rozlišování čeho, bez ohledu na co rasu ap.

prescindere: a prescindere, prescindendo da qcbez ohledu na co, pomineme-li co

prospettiva: in prospettiva di qcs ohledem na co budoucí vývoj

riguardo: avere riguardo per/a qcbrát ohled na co

riguardo: senza riguardo a q/qcbez ohledu na koho/co

rispetto: sotto questo/ogni rispettov tomto/každém ohledu

comunque: Comunque considerata, la questione è seria.Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.

riguardo: a questo riguardov tomto ohledu