Hlavní obsah

ohled

Podstatné jméno, rod mužský

  • na koho/co riguardo m per/a q/qc, na co rispetto m a qc(uvážení) considerazione f per q/qcs ohledem na co(con) rispetto/riguardo a qcbez ohledu na cosenza rispetto/riguardo a qcbrát ohled na coavere riguardo a qc, (uvážit) prendere in considerazione qcv tomto ohledusotto questo aspetto

Vyskytuje se v

bez, beze: bez ohledu na cosenza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qc

considerazione: s ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o coin considerazione di qc

distinzione: bez rozlišování čeho, bez ohledu na co rasu ap.senza distinzione di qc

prescindere: bez ohledu na co, pomineme-li coa prescindere, prescindendo da qc

prospettiva: s ohledem na co budoucí vývojin prospettiva di qc

riguardo: brát ohled na coavere riguardo per/a qc

rispetto: v tomto/každém ohledusotto questo/ogni rispetto

comunque: Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.Comunque considerata, la questione è seria.

ohled: s ohledem na co(con) rispetto/riguardo a qc