Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

vnější: vnější vzhledaspetto esteriore

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

considerato: vzhledem k tomu, žeconsiderato che

considerazione: s ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o coin considerazione di qc

dato: za dané situace, vzhledem k situacidata la situazione

esteriore: vnější vzhled, zevnějšekaspetto esteriore

esterno: vnější vzhled, zevnějšekaspetto esterno

faccia: Vzhled blogu se změnil.Il blog ha cambiato faccia.

funzione: podle čeho, v závislosti na čem, vzhledem k čemuin funzione di qc

merito: vzhledem k čemuin merito a qc

presenza: muž příjemného vzhleduuomo di bella presenza

rapporto: vzhledem k čemuin rapporto a qc

relazione: vzhledem k čemuin relazione a qc

rispetto: vzhledem k čemu v porovnání, co se týče čehorispetto a qc

stante: jelikož, vzhledem k tomu, že, neboťstante (il fatto) che

visto: poněvadž, vzhledem k tomu, že, jelikožvisto che

vista: i přen. na dohled od čeho, poblíž, nedaleko čeho, vzhledem k čemu blížícímu se ap.in vista di qc

vzhled: muž mladistvého vzhleduuomo d'aspetto giovanile