Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

vnější: vnější vzhledaspetto esteriore

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Rispetto al nostro futuro incerto...

vzhledem k: Vzhledem k daným okolnostem...Date le circostanze...

considerato: considerato chevzhledem k tomu, že

considerazione: in considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o co

dato: data la situazioneza dané situace, vzhledem k situaci

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

esteriore: aspetto esteriorevnější vzhled, zevnějšek

esterno: aspetto esternovnější vzhled, zevnějšek

faccia: Il blog ha cambiato faccia.Vzhled blogu se změnil.

funzione: in funzione di qcpodle čeho, v závislosti na čem, vzhledem k čemu

merito: in merito a qcvzhledem k čemu

presenza: uomo di bella presenzamuž příjemného vzhledu

rapporto: in rapporto a qcvzhledem k čemu

relazione: in relazione a qcvzhledem k čemu

rispetto: rispetto a qcvzhledem k čemu v porovnání, co se týče čeho

stante: stante (il fatto) chejelikož, vzhledem k tomu, že, neboť

visto: visto cheponěvadž, vzhledem k tomu, že, jelikož

vista: in vista di qci přen. na dohled od čeho, poblíž, nedaleko čeho, vzhledem k čemu blížícímu se ap.