Hlavní obsah

výhled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rozhled) vista f, veduta f(vyhlídka) prospettiva fs výhledem na...con vista su...mít pěkný výhled na coavere una bella vista di qcbránit/překážet komu ve výhleduimpedire/nascondere la vista
  2. kniž.(do budoucnosti) prospettiva fkniž.(očekávání) aspirazione f, attesa f

Vyskytuje se v

překážet: překážet komu ve výhleduostacolare la vista di q

vadit: vadit komu ve výhleduostacolare/impedire la vista di q

blokovat: blokovat komu výhledostruire la vista a q

stínit: Stíníš (mi ve výhledu).Mi stai ostacolando la vista.

ostruire: ostruire la vista a qzakrýt výhled komu, (za)bránit ve výhledu komu

prospetto: prospetto di una piazzavýhled na náměstí

rubare: rubare la vista(za)stínit výhled

vista: impedire/ostruire la vista a qzakrýt výhled komu

visuale: togliere/coprire la visuale a qzaclánět, zakrýt výhled, překážet ve výhledu komu

guardare: La finestra guarda sulla piazza.Z okna je výhled na náměstí.

offrire: La terrazza offre una magnifica vista.Terasa skýtá nádherný výhled.

spettacolare: una veduta spettacolare di qcúžasný výhled na co