Hlavní obsah

vista

Podstatné jméno ženské

  1. zrak, vidění vjemavere la vista cortai přen. být krátkozrakýavere la vista lungabýt dalekozraký, přen. vidět jako ostřížocchiali da vistadioptrické brýlea vistana pohled, vizuálně, (jen) podle zraku, pohledem řídit se ap., na viděnou o splatnostipagabile a vistasplatný na viděnou/při předložení
  2. výhled, rozhled možnost vidět ap., dohled vzdálenost ap.essere in vistabýt na dohled/v dohledu, přen. být na očíchfuori di vistamimo dohled, z dohleduimpedire/ostruire la vista a qzakrýt výhled komu
  3. di qc pohled na co scéna ap.Si sono innamorati a prima vista.Zamilovali se na první pohled.alla vista di qcpři pohledu na coa prima vistana první pohledvista dall'altopohled seshorapunto di vistahledisko, pohled (na věc)dal mio punto di vistaz mého pohledudeliziarsi alla vista di qc(po)kochat se pohledem na co
  4. zevnějšek, vnější dojem jak se co jeví

Vyskytuje se v

aguzzare: aguzzare la vistanapnout zrak

contesto: visto nel contestoviděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohledu

corto: corto di vistakrátkozraký

esame: esame della vistavyšetření zraku

faccia: vista di facciapohled zepředu, přední pohled

forzare: forzare la vistanamáhat zrak

indebolimento: indebolimento della vistaoslabení zraku

lato: (visto) di latoz boku, z profilu

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

minorato: minorato della vistazrakově postižený (člověk)

misura: misura della vista(pro)měření zraku

obbligo: obbligo di vistovízová povinnost

occhiale: occhiali da vistadioptrické brýle

ostruire: ostruire la vista a qzakrýt výhled komu, (za)bránit ve výhledu komu

perdere: perdere l'udito/la vista/l'appetitoztratit sluch/zrak/chuť

rubare: rubare la vista(za)stínit výhled, překážet ve výhledu

sdoppiamento: sdoppiamento della vistazdvojené vidění

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

transito: visto di transitotranzitní vízum

uscire: uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)

visto: přen. mai vistonevídaný, dosud neviděný

adesso: L'ho visto adesso.Teď jsem ho viděl.

bella: L'ho visto con la sua bella.Viděl jsem ho s tou jeho.

che: Quell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...

ci: Ci hanno visto.Viděli nás.

conoscere: Lo conosco di persona/vista.Znám ho osobně/od vidění.

già: Sono certo di averlo già visto.Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.

indovinare: Indovina chi ho visto!Hádej koho jsem viděl!

innamorarsi: S'innamorò di lei a prima vista.Zamiloval se do ní na první pohled.

offrire: La terrazza offre una magnifica vista.Terasa skýtá nádherný výhled.

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

vista: avere la vista cortai přen. být krátkozraký