Hlavní obsah

adesso

Příslovce

  1. teď, nyníL'ho visto adesso.Teď jsem ho viděl.proprio adessoprávě teďper adessoprozatím, pro teďda adesso (in poi)odteď (nadále)
  2. každou chvilku, co nevidět

Vyskytuje se v

abbastanza: Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!

libero: Sei libero adesso?Máš teď volno?

o: Adesso o mai più!Teď, nebo nikdy!

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

nynějšek: d'ora in poi, da adesso in poiod nynějška

právě: proprio adessoprávě teď

teď: subito, proprio adessohned teď

zatím: Ci vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.hovor. Tak zatím. na shledanou

dál: E che facciamo adesso?A co dál?

dělat: Che cosa faccio adesso?Co mám teď dělat?

dost: Ne ho abbastanza!, už dost E adesso basta!Už toho mám dost!

hit: Questo fa furore., Questo va forte., Questo adesso è il pezzo forte.To je teď velký hit.

jednání: Adesso è in riunione...Má teď nějaké jednání...

letět: Questa camicia va di moda adesso.Tahle košile teď letí.

teprve: Solo (adesso) comincia a camminare.Teprve začíná chodit.

volno: Sei libero adesso?Máš teď volno?

zabývat se: Non occuparti di questo adesso.Tím se teď nezabývej.

odtud: Adesso basta!Všechno jen odtud potud.

adesso: proprio adessoprávě teď