Hlavní obsah

odtud

Příslovce

  1. (z tohoto místa) da qui(odtamtud) di Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?
  2. kniž.(proto) quindi, per tal ragione

Vyskytuje se v

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

potud: Všechno jen odtud potud.Il troppo è troppo.

così: odtud sem, odtud potud, přen. radikálně, výrazně, úplně o změně ap.da così a così

da: odtud/odtamtudda qui/lì

qua: odtud, tudydi qua

quassù: odtud shoradi quassù

qui: odsud, odtudda/di qui

lontano: Můj dům je daleko odtud.La mia casa è lontana da qui.

passo: Bydlí pár kroků odtud.Abita a pochi passi da qui.

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?