Hlavní obsah

abbastanza

Příslovce

  1. dost(atečně)C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!averne abbastanza di qcmít (už) dost čeho po krk, plné zuby
  2. docela, celkem, poměrněSto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

Vyskytuje se v

risparmiare: Ha risparmiato abbastanza per ...Našetřil si na ...

často: abbastanza spessodost(i) často

docela: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

dost: averne abbastanza di qcmít už dost čeho negativně

dostatek: avere abbastanza tempo, avere tempo a sufficienza per qcmít dostatek času na co

aby: È ricco abbastanza per comprarselo.Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.

být: C'è abbastanza tempo.Je dost času.

celkem: Sono rimasto abbastanza deluso.Byl jsem celkem zklamán.

místo: Non c'è abbastanza spazio qui.Není tu dost místa.

vcelku: Mi piace abbastanza.Vcelku se mi to líbí.

zub: essere stanco/stufo di q/qc, averne abbastanza di qchovor. mít plné zuby koho/čeho

abbastanza: averne abbastanza di qcmít (už) dost čeho po krk, plné zuby