Hlavní obsah

abbastanza

Příslovce

  1. dost(atečně)C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!averne abbastanza di qcmít (už) dost čeho po krk, plné zuby
  2. docela, celkem, poměrněSto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

Vyskytuje se v

risparmiare: Ha risparmiato abbastanza per ...Našetřil si na ...

často: dost(i) častoabbastanza spesso

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

dost: mít už dost čeho negativněaverne abbastanza di qc

dostatek: mít dostatek času na coavere abbastanza tempo, avere tempo a sufficienza per qc

aby: Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.

být: Je dost času.C'è abbastanza tempo.

celkem: Byl jsem celkem zklamán.Sono rimasto abbastanza deluso.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.È abbastanza intelligente per saperlo.

dost: Už toho mám dost!Ne ho abbastanza!, už dost E adesso basta!

místo: Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.

vcelku: Vcelku se mi to líbí.Mi piace abbastanza.

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehoessere stanco/stufo di q/qc, averne abbastanza di qc