Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) abbastanzaJe dost chytrý na to, aby to věděl.È abbastanza intelligente per saperlo.Už toho mám dost!Ne ho abbastanza!, (už dost) E adesso basta!mít už dost čeho negativněaverne abbastanza di qc
  2. (značně) abbastanza, assaidost častomolto spesso, assai spesso
  3. (značné množství) čeho un bel po' di qc
  4. (pokyn k ukončení) Basta!

Vyskytuje se v

často: dost(i) častoabbastanza spesso

víc: víc než dostpiù che sufficiente

aby: Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.

být: Je dost času.C'è abbastanza tempo.

honička: Mám teď v práci dost honičku.Sono molto preso dal lavoro.

mezera: V matematice mám dost mezery.Ho molte lacune in matematica.

místo: Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.

abbastanza: averne abbastanza di qcmít (už) dost čeho po krk, plné zuby

avanzo: d'avanzovíce než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojně

bando: bando a qckonec, dost čeho výzva k zanechání

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

mese: da mesidost dlouho

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

pieno: essere pieno di qcmít plné zuby, mít dost čeho

sazio: essere sazio di qcmít (už) dost čeho být otrávený ap.

seccato: essere seccato di qcmít už dost/plné zuby/po krk čeho, být už otrávený čím

stanco: essere stanco di qcmít už dost/plné zuby čeho

stucco: essere stucco di qcmít (už) plné zuby/dost, mít až po krk čeho

stufo: essere stufo di qcmít čeho plné zuby/dost/po krk

abbastanza: C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.

abbastanza: Adesso ne ho abbastanza!Teď už toho mám dost!

burlone: Il destino è proprio un gran burlone.Osud si z nás vážně dost utahuje.

e: E basta!A dost!

ecco: Eccoti finalmente.No to je dost že jdeš.

essere: C'è cibo per tutti.Je dost jídla pro všechny.

: Fermo lì!Tak dost!

parecchio: Eravamo in parecchi.Bylo nás dost.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

parecchio: Ha sofferto parecchio.Dost/Hodně zkusil.

patire: Ha patito molto nella vita.V životě dost zkusil.

probabile: È probabile che sia vero.Je dost možné, že je to pravda.

sazio: Ne sono sazio.Už mě to nebaví., Už toho mám dost.

scocciarsi: Mi sono scocciato di qc.Už mám dost čeho., Už mě štve co.

sufficiente: Abbiamo benzina sufficiente.Máme dost benzinu.

bando: Bando agli scherzi!Žerty stranou!, Dost žertů!

basta: punto e bastaa dost konec řečí

gola: Sono pieno fino alla gola.Mám (toho) dost., Už mi to leze krkem.

misura: La misura è colma.Míra je dovršena., Už toho bylo dost.

prudenza: La prudenza non è mai troppa.Opatrnosti není nikdy dost!