Hlavní obsah

málo

Příslovce

  1. (nepříliš ap.) pocopříliš málotroppo pocomálo obydlenýpoco abitato
  2. (nedlouho ap.) poco(zřídka) raramente, di radoVídáme se málo.Ci vediamo raramente/poco.

Číslovka

  • poco/-a(o počitatelných) pochi/-eMáme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.málo kandidátůpochi candidatiJeden z mála.Uno di pochi.

Podstatné jméno, rod střední

  • poco, un po'Děkuji. — Za málo.Grazie. — Di niente.spokojit se s málemaccontentarsi di poconěco málo pojístmangiare un po'

Vyskytuje se v

kvalitní: méně kvalitní horší kvalitydi scarsa qualità, di qualità scadente

méně: čím dál méněsempre meno

méně: mnohem méněmolto meno

méně: více či méněpiù o meno

něco: něco máloun poco

nejméně: co nejméněil meno possibile

propečený: málo propečený steakpoco cotto/-a, krvavý al sangue

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

víc: více či méněpiù o meno

žalostně: žalostně málo čehoben poco/pochi qc

málem: Málem jsem zapomněl.Per poco non dimenticavo.

mít: Máme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.

podělat se: Málem jsem se podělal strachy.Me la sono quasi fatta addosso per paura.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.Gli sarebbe bastato pochissimo per vincere.

významný: málo/velmi významnýdi piccola/grande importanza

klepnout: Málem mě z toho kleplo!Mi ha fatto quasi venire un colpo!

kvapný: Práce kvapná málo platná.La gatta frettolosa fa i figli ciechi.

puknout: (málem) puknout smíchymorire dalle risate, ridere a crepapelle

umřít: málem umřít smíchycrepare dal ridere, ridere a crepapelle

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

bile: rodersi dalla bile(málem) puknout vzteky

boccone: mangiare un bocconeněco málo sníst, něco si zobnout málo a ve spěchu

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

ingombro: qc di poco ingombromálo objemný co

magro: terreno magromálo úrodná půda

manciata: a una manciata di qcpár dnů po ap., několik málo metrů ap.

meno: in/di menoméně oproti něčemu

meno: sempre menočím dál méně

meno: niente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.

meno: il meno dotatonejméně nadaný

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

meno: vendere/acquistare qc per menoprodat/koupit co za míň za méně peněz

mica: mica tantonepříliš, málo

minimo: il minimo possibileco nejméně

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

poco: per pocomálem, skoro moc nechybělo

poco: Per poco non dimenticavo.Málem jsem zapomněl.

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

sempre: sempre menočím dál tím míň

troppo: troppo pocopříliš málo

avere: Abbiamo pochi soldi.Máme málo peněz.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

costare: Costa molto/poco.Stojí to moc/málo.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

nelle: nelle mani di pochi...v rukou několika málo...

per: Ha comprato per pochissimo una bella macchina.Koupil za málo pěkné auto.

perlomeno: Costerà perlomeno due milioni.Stojí to nejméně dva milióny.

poco: pochi soldimálo peněz

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

quasi: Quasi mi faceva cadere.Málem mě porazil.

rallentare: Ha rallentare le visite.Začal tam chodit méně (často).

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

cipolla: mangiare pane e cipollaodbývat se v jídle, málo jíst

gatta: La gatta frettolosa fece i gattini ciechi.Práce kvapná málo platná.

presto: Presto e bene raro avviene.Práce kvapná málo platná.

sbudellarsi: sbudellarsi dalle risa(te)smíchy se za břicho popadat, málem se potrhat smíchy