Hlavní obsah

minimo

Přídavné jméno

Podstatné jméno mužské

  1. di qc minimum čehopřen. (to) nejmenšíQuesto era il minimo che potessi fare.Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.il minimo possibileco nejméněal minimominimálně, přinejmenším, alespoň
  2. volnoběžné otáčky, volnoběh otáčky motorugirare al minimoběžet na volnoběh

Vyskytuje se v

benché: il benché minimo(ani) nejmenší, sebemenší tušení ap.

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

nota: nota semiminima/minima/semibrevečtvrťová/půlová/celá nota

posta: la posta minimaminimální sázka

termine: ai minimi terminiv základním tvaru zlomek ap.

jmenovatel: mat. nejmenší společný jmenovatelil minimo comune denominatore

minimum: životní/existenční minimumreddito di cittadinanza/sociale garantito, reddito universale, reddito minimo di esistenza

nota: celá/půlová/čtvrťová notanota semibreve/minima/semiminima

půlový: hud. půlová nota(nota) minima

tušení: nemít ani tušení o čemnon avere la minima idea di qc

volnoběh: běžet na volnoběhotáčky motoru andare al minimo, naprázdno girare a vuoto, na neutrál andare in folle

ponětí: O tom ty nemáš ani nejmenší ponětí.Tu non ne hai la minima idea.

potucha: Nemám nejmenší potuchy.Non ho la minima idea.

tušení: Nemám nejmenší tušení.Non ho la minima idea.

tušit: Vůbec netuším. nemám ponětíNo ho (la minima) idea.

mák: nemá ani za mák čeho ani trochunon ha un minimo di qc

pomyšlení: Nemám na to ani pomyšlení.Non ne ho la benché minima voglia.