Hlavní obsah

termine

Podstatné jméno mužské

  1. termín, pojem slovo ap.termini tecnicitechnické/odborné termínyin altri termini ...jinými slovy ...mezzi terminivágní termíny, nejasné pojmy
  2. di qc konec čeho úseku, trvání ap.condurre a termine qcdotáhnout co do konceporre termine a qcukončit co, učinit konec čemuavere termine(s)končita breve/lungo/medio terminekrátkodobě/dlouhodobě/střednědobě, v krátkém/dlouhém/středním horizontu
  3. lhůta, termín pro dokončení ap., uzávěrka tisková ap.a terminelhůtní, termínový, k danému termínu stanovenýnel termine di tre giornido tří dní
  4. termini di qc meze, rámec čeho možností, omezení ap.a(i) termini di leggev rámci/mezích zákonain termini di qcpokud jde o co, v rámci čeho
  5. termini podmínky smluvní, činnosti ap.essere in buoni/cattivi termini con qbýt/nebýt zadobře s kým
  6. prvek, složka, náležitost celku
  7. členai minimi terminiv základním tvaru zlomek ap.
  8. hranice, mez oblasti, dosahu ap.

Vyskytuje se v

ampio: nel significato ampio del terminev širším slova smyslu

breve: econ. a breve terminekrátkodobý pod 18 měsíců

complemento: complemento di terminenepřímý předmět

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

consacrare: termine consacrato dall'usozaužívaný termín

consegna: econ. termine di consegnadodací lhůta

lungo: econ. prestito a lungo terminedlouhodobá půjčka

medio: a medio terminestřednědobý investice ap.

moderare: moderare i terminimírnit se ve výrazech

porre: porre un terminestanovit termín

porre: porre termine/fine a qcukončit co, učinit přítrž čemu, skoncovat s čím

portare: portare a terminedovést do konce

prestare: prestare qc a lungo termine a qdlouhodobě komu co zapůjčit

prestito: fin. prestito a terminetermínovaná půjčka

rigore: a rigor di terminiv přísném slova smyslu

voga: termine di vogamódní slovo

spostare: spostare il termine di qcposunout termín čeho návštěvy ap.

dodací: ekon. dodací lhůtatermine di consegna

chýlit se: chýlit se k závěruvolgere al termine

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

lhůta: záruční lhůtatermine/periodo di garanzia

lhůta: výpovědní lhůtaperiodo/termine di preavviso

lhůta: dodací lhůtatermine di consegna

náročný: časově náročnýimpegnativo in termini di tempo

odborný: odborný termín/výraztermine tecnico, tecnicismo

přísně: přísně vzatostrettamente parlando, a rigor di termini, v úzkém slova smyslu in senso stretto

směšovat: (ne)směšovat pojmy(non) confondere i termini

šibeniční: šibeniční termíntermine capestro

termín: po termínudopo il termine (stabilito)

termín: dodržet termín, stihnout to v termínurispettare il termine/la scadenza

termín: odborný termíntermine tecnico

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)deposito a termine

výpadek: krátkodobý výpadek pamětiperdita di memoria a breve termine

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztermine tecnico/medico/legale

dodání: Jaký je termín dodání?Qual è il termine di consegna?

odkládat: Už ten termín nemůžu odkládat.Non posso rimandare più il termine.

odsunout: Odsunuli termín výstavby.Hanno posticipato il termine della costruzione.