Hlavní obsah

condurre

Vyskytuje se v

condotto: condotto uditivosluchovod

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

termine: condurre a termine qcdotáhnout co do konce

pacifico: condurre una vita pacificavést klidný život

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

dohánět: condurre q alla follia, far impazzire qdohánět koho k šílenství

dohnat: condurre q alla follia, far impazzire qdohnat koho k šílenství

kabina: cabina del conducentekabina řidiče

obvodní: medico condotto, všeobecný, praktický medico genericoobvodní lékař

vést: condurre un'azione legale contro qvést soudní řízení proti komu

vnější: orecchio /condotto uditivo esternoanat. vnější ucho/sluchovod

nahnat: Hanno condotto il bestiame nel recinto.Nahnali dobytek do ohrady.

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce