Hlavní obsah

condurre

Vyskytuje se v

condotto: condotto uditivosluchovod

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

termine: condurre a termine qcdotáhnout co do konce

pacifico: condurre una vita pacificavést klidný život

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

dohánět: dohánět koho k šílenstvícondurre q alla follia, far impazzire q

dohnat: dohnat koho k šílenstvícondurre q alla follia, far impazzire q

kabina: kabina řidičecabina del conducente

obvodní: obvodní lékařmedico condotto, všeobecný, praktický medico generico

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

vnější: anat. vnější ucho/sluchovodorecchio /condotto uditivo esterno

nahnat: Nahnali dobytek do ohrady.Hanno condotto il bestiame nel recinto.