Hlavní obsah

condotto

Přídavné jméno

  1. vedený, směřovaný, řízený jistým směrem ap.
  2. obvodní mající kompetence v rámci obvodu
  3. hnaný spojený s hnacím ústrojím

Vyskytuje se v

condotta: condotta (scolastica)chování ve vysvědčení

condotta: buona condottadobré chování

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

termine: condurre a termine qcdotáhnout co do konce

condurre: La strada conduce a...Cesta vede do...

pacifico: condurre una vita pacificavést klidný život

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

dohánět: dohánět koho k šílenstvícondurre q alla follia, far impazzire q

dohnat: dohnat koho k šílenstvícondurre q alla follia, far impazzire q

kabina: kabina řidičecabina del conducente

obvodní: obvodní lékařmedico condotto, všeobecný, praktický medico generico

vést: vést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q

vnější: anat. vnější ucho/sluchovodorecchio /condotto uditivo esterno

nahnat: Nahnali dobytek do ohrady.Hanno condotto il bestiame nel recinto.