Hlavní obsah

odborný

Vyskytuje se v

časopis: odborný časopisrivista specializzata

termín: odborný termíntermine tecnico

vyjádření: odborné vyjádřeníopinione di un esperto

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztermine tecnico/medico/legale

znalost: odborná znalost, odborné znalosticognizioni specialistiche

esperto: znalecký/odborný posudek, názor odborníkaparere esperto

pool: vědecký/odborný/lékařský týmpool di scienziati/specialisti/medici

professionale: odborná škola učiliště ap.scuola/istituto professionale

rivista: odborný časopisrivista specializzata

specialistico: odborná asistence/přípravaassistenza/preparazione specialistica

specializzazione: odborná škola, škola s odborným zaměřenímscuola di specializzazione

tecnico: odborná slovní zásobavocabolario tecnico

termine: technické/odborné termínytermini tecnici

vocabolario: odborná/široká slovní zásobavocabolario tecnico/vasto

odborný: odborný termín/výraztermine tecnico, tecnicismo