Hlavní obsah

nota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (grafická značka) nota fcelá/půlová/čtvrťová notanota semibreve/minima/semiminima
  2. noty (notový zápis) partitura f, spartito mzpívat/hrát z notcantare/suonare leggendo lo spartito

Vyskytuje se v

dobropis: vystavit komu dobropisemettere una nota di credito a favore di q

okraj: poznámky na okraji stránkynote sul/in/a margine

poznámka: dostat poznámku ve školeprendere una nota

protokol: vést protokol o čemtener nota di qc

psát: psát si co zapisovat siprendere nota di qc

půlový: (nota) minima hud. půlová nota

upozornit: upozornit na sebefarsi notare, přitáhnout pozornost attirare l'attenzione (su di se)

známost: uvést co ve známostrendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qc

povšimnout si: Povšimněte si, že...Tenete presente che..., Si prega di notare...

poznamenat: Poznamenám si to.Ne prendo nota.

zapsat: Zapíšu si to. poznamenám siNe prendo nota.

zaznamenat: Zaznamenal si to.Ne ha preso nota.

známý: jak známocome è noto

degno: hodný povšimnutí, stojící za povšimnutídegno di nota

demerito: poznámka, důtka, (oficiální) napomenutí zaměstnance, žáka ap.nota di demerito

farsi: upozornit na sebefarsi notare

illustrativo: ilustrativní poznámkynote illustrative

marginalmente: poznamenat jen na okrajnotare marginalmente

nota: čtvrťová/půlová/celá notanota semiminima/minima/semibreve

notare: upozornit na sebefarsi notare

noto: Je známo, že...È noto che...

ottavo: osminová nota, osminanota di un ottavo

piè: poznámka pod čarounota a piè di pagina

rendere: oznámit veřejně, rozhlásitrendere noto

stonato: falešný tón, falešná nota, přen. vada na krásenota stonata

chiaro: jasně, otevřeně vyjádřit ap.a chiare note/lettere

fondamentale: tónika, základní tón stupnicemus. la (nota) fondamentale