Hlavní obsah

nota

Vyskytuje se v

degno: degno di notahodný povšimnutí, stojící za povšimnutí

demerito: nota di demeritopoznámka, důtka, (oficiální) napomenutí zaměstnance, žáka ap.

farsi: farsi notareupozornit na sebe

illustrativo: note illustrativeilustrativní poznámky

marginalmente: notare marginalmentepoznamenat jen na okraj

notare: farsi notareupozornit na sebe

notare: far notare qcpoukázat, upozornit na co

noto: È noto che...Je známo, že...

ottavo: nota di un ottavoosminová nota, osmina

piè: nota a piè di paginapoznámka pod čarou

rendere: rendere notooznámit veřejně, rozhlásit

stonato: nota stonatafalešný tón, falešná nota, přen. vada na kráse

chiaro: a chiare note/letterejasně, otevřeně vyjádřit ap.

fondamentale: mus. la (nota) fondamentaletónika, základní tón stupnice