Hlavní obsah

zatím

Příslovce

  1. (mezitím) intanto, nel frattempo
  2. (dosud) finora, fino ad adesso(ještě) ancoraZatím je to dobrý.Fin qui tutto bene.zatím (ještě) nenon ancora, finora nohovor. Tak zatím. na shledanouCi vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.
  3. (avšak) invece

Vyskytuje se v

porazit: Zatím ho nikdo neporazil.Non l'ha battuto ancora nessuno.

hořet: přen. Zatím to (ještě) nehoří.Per il momento non è così urgente.

dopo: a dopotak zatím, uvidíme se později pozdrav

dubbio: essere (ancora) in dubbiobýt (zatím) nejistý budoucnost ap.

mentre: mentre invecea zatím, a přitom v odporovacím významu

ora: per orazatím, prozatím

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

tardi: A più tardi.Tak zatím (nashle).

vedersi: Ci vediamo.Tak zatím., Uvidíme se.