Hlavní obsah

zatím

Příslovce

  1. (mezitím) intanto, nel frattempo
  2. (dosud) finora, fino ad adesso(ještě) ancoraZatím je to dobrý.Fin qui tutto bene.zatím (ještě) nenon ancora, finora nohovor. Tak zatím. na shledanouCi vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.
  3. (avšak) invece

Vyskytuje se v

porazit: Zatím ho nikdo neporazil.Non l'ha battuto ancora nessuno.

hořet: přen. Zatím to (ještě) nehoří.Per il momento non è così urgente.

dopo: tak zatím, uvidíme se později pozdrava dopo

dubbio: být (zatím) nejistý budoucnost ap.essere (ancora) in dubbio

mentre: a zatím, a přitom v odporovacím významumentre invece

ora: zatím, prozatímper ora

saluto: Tak zatím!, S pozdravem!Tanti saluti!

tardi: Tak zatím (nashle).A più tardi.

vedersi: Tak zatím., Uvidíme se.Ci vediamo.

zatím: zatím (ještě) nenon ancora, finora no