Hlavní obsah

obbligo

Podstatné jméno mužské

  • povinnost, závazekobbligo di vistovízová povinnostd'obbligopovinný, nutnýsentirsi in obbligo con/verso qcítit se zavázán komuobbligo di levabranná povinnost, povinná vojenská službafare obbligo a q di fare qcnařídit komu udělat co

Vyskytuje se v

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

obbligato: sentirsi obbligato verso qcítit se zavázaný vůči komu

obbligo: obbligo di vistovízová povinnost

soddisfare: soddisfare (a)gli obblighisplnit závazky, dostát závazkům

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

prevedere: obbligo previsto dalla leggezákonem ukládaná povinnost

profondamente: essere a q profondamente obbligato per qcbýt komu hluboce zavázaný za co

lék: farmaco con (obbligo di) ricettalék (jen) na předpis

ohlašovací: obbligo di denunciaohlašovací povinnost

povinnost: obbligo fiscaleekon. daňová povinnost

povinný: essere obbligato a fare qcbýt povinen udělat co

svícení: obbligo delle luci (sempre) accesepovinné denní svícení aut

vízový: obbligo di/del vistovízová povinnost

závazek: obblighi finanziarifinanční závazky

muset: Non eri obbligato ad andarci.Nemusel jsi tam chodit.

přimět: Mi ha obbligato a cambiare idea.Přiměla mě změnit názor.

zavázaný: essere profondamente obbligato verso q per qcbýt komu hluboce zavázaný za co

obbligare: Nessuno mi obbliga a venire.Nikdo mě nenutí přijít.