Hlavní obsah

soddisfare

Sloveso tranzitivní / intranzitivníconj fare

  1. qc i přen. uspokojit, ukojit, uspokojovat co potřebu ap.
  2. splnit požadavky ap., vyhovět, vyhovovat nárokům ap.soddisfare le esigenze di qvyhovět čím požadavkůmsoddisfare (a)gli obblighisplnit závazky, dostát závazkůmsoddisfare il debitosplatit dluh
  3. q uspokojit koho zákazníky ap., vyhovět komusoddisfare la domandauspokojit poptávku

Vyskytuje se v

ordine: fare/soddisfare un ordineučinit/uspokojit objednávku

richiesta: soddisfare la richiesta di qvyhovět prosbě koho

soddisfatto: desiderio soddisfattosplněné/naplněné přání

kritérium: soddisfare tutti i criterisplnit všechna kritéria

očekávání: soddisfare le aspettativesplnit/naplnit očekávání

podmínka: soddisfare le condizionisplňovat/splnit podmínky

poptávka: soddisfare la domandauspokojit poptávku

potřeba: soddisfare i (propri) bisogniuspokojit (své) potřeby

přání: desiderio (in)soddisfatto(ne)naplněné přání

uspokojit: soddisfare i bisogni di quspokojit čí potřeby

vyhovět: soddisfare le esigenzevyhovět požadavkům

spokojeně: sembrare soddisfattovypadat spokojeně

závazek: soddisfare/eseguire gli obblighi finanziari(s)plnit finanční závazky

soddisfare: soddisfare le esigenze di qvyhovět čím požadavkům