Hlavní obsah

riguardo

Podstatné jméno mužské

  1. ohled, zřetelavere riguardo per/a qcbrát ohled na cocon (ogni) riguardo(velmi) ohleduplněsenza riguardo a q/qcbez ohledu na koho/co
  2. úcta, respektdi riguardovýznamný ohledy zasluhujícíospite di riguardovzácná návštěvatrattare q con riguardojednat s kým uctivě
  3. hledisko, ohled
  4. riguardo a qc co se týče, ohledně čeho, pokud jde o co

Vyskytuje se v

riguardo: riguardo aqc co se týče, ohledně čeho, pokud jde o co

privo: privo di riguardo verso q/qcbezohledný ke komu/čemu

trattamento: trattamento di riguardozvýhodňování, nadržování

bez, beze: senza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qcbez ohledu na co

co: per quanto mi riguardaco se mě týče

hledisko: dal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qc, vzhledem k in relazione a qcz hlediska koho/čeho

jít: per quanto riguarda ..., riguardo a ...pokud jde o ...

ohled: (con) rispetto/riguardo a qcs ohledem na co

pokud: quanto a, per quanto/quel che riguarda q/qcpokud jde o koho/co co se týče

přihlédnutí: senza considerare qc, bez ohledu senza riguardo a qcbez přihlédnutí k čemu

týkat se: per quel(lo) che/quanto riguarda, quanto a qcco/pokud se týče/týká koho/čeho

zřetel: con riferimento a qc, riguardo a qcse zřetelem k čemu

dotýkat se: A me personalmente non mi riguarda.Mě osobně se to nijak nedotýká.

jednat se: Per quanto mi riguarda non è un problema.Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.

jich: Questo non li/-e riguarda.To se jich netýká.

ohlížet se: Non aveva riguardo per nessuno.Na nikoho se neohlížel.

opatrovat: Riguardati., Měj se. Stammi bene.Opatruj se.

za: per quel che mi riguardapro mě za mě

riguardare: per quanto riguarda...co se týče..., pokud jde o...