Hlavní obsah

riguardo

Podstatné jméno mužské

  1. ohled, zřetelavere riguardo per/a qcbrát ohled na cocon (ogni) riguardo(velmi) ohleduplněsenza riguardo a q/qcbez ohledu na koho/co
  2. úcta, respektdi riguardovýznamný ohledy zasluhujícíospite di riguardovzácná návštěvatrattare q con riguardojednat s kým uctivě
  3. hledisko, ohled
  4. riguardo a qc co se týče, ohledně čeho, pokud jde o co

Vyskytuje se v

privo: privo di riguardo verso q/qcbezohledný ke komu/čemu

riguardare: per quanto riguarda...co se týče..., pokud jde o...

trattamento: trattamento di riguardozvýhodňování, nadržování

riguardare: Per quel che mi riguarda...Co se mě týče...

bez, beze: bez ohledu na cosenza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qc

co: co se mě týčeper quanto mi riguarda

co: co se týče ... záležitostiper quanto riguarda qc, quanto a qc

hledisko: z hlediska koho/čehodal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qc

jít: pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...

ohled: s ohledem na co(con) rispetto/riguardo a qc

ohled: bez ohledu na cosenza rispetto/riguardo a qc

ohled: brát ohled na coavere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qc

pokud: pokud jde o koho/co co se týčequanto a, per quanto/quel che riguarda q/qc

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemusenza considerare qc, bez ohledu senza riguardo a qc

týkat se: co/pokud se týče/týká koho/čehoper quel(lo) che/quanto riguarda, quanto a qc

zřetel: se zřetelem k čemucon riferimento a qc, riguardo a qc

dotýkat se: Mě osobně se to nijak nedotýká.A me personalmente non mi riguarda.

jednat se: Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.Per quanto mi riguarda non è un problema.

jich: To se jich netýká.Questo non li/-e riguarda.

ohlížet se: Na nikoho se neohlížel.Non aveva riguardo per nessuno.

opatrovat: Opatruj se.Riguardati., Měj se. Stammi bene.

pokud: Pokud se mě týče...Per quanto mi riguarda...

týkat se: Tohle se tě netýká.Questo non ti riguarda.

týkat se: Co se mě týče...Da parte mia..., Per ciò che mi riguarda..., Dal canto mio...

za: pro mě za měper quel che mi riguarda