Hlavní obsah

hrozně

Příslovce

  1. (špatný ap.) terribilmente(zdůraznění též) tremendamenteJe mi to hrozně líto.Sono terribilmente spiacente., Scusi tanto!Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...Hrozně nerad bych ...Mi dispiacerebbe molto...Je mi hrozně.Mi sento malissimo.Vypadá to hrozně.Sembra terribile.Vypadáš hrozně.Hai un pessimo aspetto., Hai una pessima cera.
  2. expr.(hnusně) da far schifo

Vyskytuje se v

bledě: Vypadáš hrozně bledě.Sei molto pallido.

frčet: To teď hrozně frčí.Questo fa furore/va forte.

hrozný: hrozný strach.Ha una paura terribile.

hrozný: Mám hrozný hlad.Sono affamat(issim)o., Ho una fame terribile.

hrozný: Je mi hrozná zima!Sono congelato!, Ho un freddo tremendo.

prášit se: Hrozně se tu práší.C'è troppa polvere.

zestárnout: Hrozně zestárnul.È invecchiato molto.

žárlit: Hrozně na manželku žárlí.È molto geloso di sua moglie.

žrát: Hrozně žere fotbal.Lui va pazzo per il calcio.

buco: buco di paesehrozná díra o vesnici

cacare: far cacarestát za hovno, být hrozný

cadere: cadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstoje

mucchio: hovor. un mucchio di qcfůra, hromada, hafo čeho, strašně, hrozně, nehorázně velkou měrou

odioso: lavoro odiosohrozná/otřesná/odporná práce

orrendo: morte orrendahrozná smrt

paura: da far paurastrašně, děsně, hrozně ošklivý ap.

paura: da paurahrozný, strašný, děsný, přen. ohromný, neskutečný výjimečný

scazzo: avere uno scazzo con qhrozně se s kým (po)hádat

cane: Fa un freddo/caldo cane.Je hrozná zima/hrozné vedro.

chiacchierone: È un gran chiacchierone.Je hrozně ukecaný.

correre: Quando guida corre troppo.Jezdí hrozně rychle.

mitragliatrice: Sembra una mitragliatrice.Pusa jí (hrozně) jede.

morire: da morirestrašně, hrozně (moc), příšerný, na zdechnutí o velké intenzitě ap.

nottata: Ho passato una nottata infernale.Prožil jsem hroznou noc.

sacco: Mi piace un sacco.Hrozně se mi to líbí.

schifo: La nostra squadra ha fatto schifo.Náš tým hrál hrozně.

miracolo: gridare al miracolohrozně se divit, nevycházet z údivu

pena: přen. far penabýt hrozný výsledek práce ap., přen. být trapný, ztrapnit se

: essere pieno di sébýt (hrozně) namyšlený, moc si o sobě myslet

voglia: morire dalla voglia di qchrozně chtít co