Hlavní obsah

prima

Příslovce

  1. dřív, předtím, předemLa prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.due giorni primao dva dny dřívusanze di primadřívější zvykyprima di ...dříve než ...prima di tuttonejdřívquanto prima (possibile)co možná nejdřívmolto primauž dávno předtímpoco primakrátce předtím
  2. prvně, napředPrima c'è la famiglia, poi ...Nejdříve rodina, pak teprve ...
  3. prvně, na prvním místě důležitostiPrima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.prima di tuttopředně, hlavně, zejména

Podstatné jméno ženské

  1. premiéra divadelní ap.presenziare a una primabýt na premiéře
  2. jednička rychlostinnestare/mettere la primazařadit jedničku
  3. první třída/ročník ve školehovor. prvák na gymnáziu ap.
  4. první třída ve vlaku ap.viaggiare in primacestovat první třídou

Vyskytuje se v

prim: hrát prim i přen.suonare da primo violino

a: una lettera a un amicodopis příteli

a: venire a un accordodospět k dohodě

a: uno a unojeden po druhém, postupně

a: ridere a una battuta(za)smát se vtipu

abbraccio: Un abbraccio!Objímám tě! na konci dopisu

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

abolire: abolire una leggezrušit zákon

aborto: avere un aborto (spontaneo)potratit

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

accendere: accendere un'ipotecazřídit hypotéku

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

acconto: versare un accontosložit/zaplatit/uhradit zálohu

accordare: accordare un permessoudělit/poskytnout povolení

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

addebito: muovere un addebito a qobvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komu

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adottare: adottare un atteggiamentozaujmout stanovisko

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affilare: affilare una matitaořezat tužku

affronto: fare un affronto a qurazit koho

ai: ai primipočátkem, zpočátku

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allestimento: allestimento di un'automobilevýbava auta

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allungare: allungare un vestitoprodloužit šaty

allungare: allungare uno schiaffo a qjednu vlepit komu

altezza: altezza di un montevýška hory

altro: un'altra volta(někdy) jindy

altro: da un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

alzata: un'alzata di spallepokrčení ramen(y)

ancora: ancora una voltaještě jednou

animale: allevare un animalechovat zvíře

anno: di qui a un annoode dneška za rok

anno: un uomo di trent'annitřicetiletý muž

annullare: annullare un appuntamentoodřeknout/zrušit schůzku

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

appello: in primo appellov řádném termínu

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

appioppare: appioppare un ceffone a qvlepit facku komu

appuntamento: fissare un appuntamento con qdomluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.

appuntare: appuntare una matitanaostřit/ořezat tužku

appuntare: appuntare l'indirizzo su un'agendapoznamenat si adresu do diáře

appunto: prendere un appuntoudělat si poznámku

appunto: fare un appunto a qvyčíst něco, vyčítat komu

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

aprire: aprire una stradai přen. prorazit cestu

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

argomento: sollevare un argomentonadnést téma

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

arrabbiatura: prendersi un'arrabbiaturarozčílit se, rozzuřit se

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

arrestare: arrestare un'epidemiazastavit epidemii

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

arrotolare: arrotolare una sigarettaubalit cigaretu

ascoltare: ascoltare un testimonevyslechnout svědka

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

assegno: riscuotere/incassare un assegnonechat si proplatit šek

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

assumere: assumere un incaricoujmout se úkolu/funkce

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

attaccare: attaccare con uno spillopřišpendlit, sešpendlit

attaccare: attaccare un bottonepřišít knoflík

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

attestazione: rilasciare un'attestazione di qcvystavit potvrzení o čem

attimo: in un attimovmžiku

attimo: fra un attimoza okamžik

attimo: un attimotrošku, maličko, kousíček

atto: un giovane atto alle armimladík schopný vojenské služby

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

avanti: un anno avantio rok dříve

avanzare: avanzare una richiestavznést požadavek, předložit žádost

avviare: avviare un negoziorozjet obchod

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

bacio: un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)líbám tě (a objímám) v dopise ap.

bagliore: bagliore di un sorrisonáznak úsměvu

baleno: in un balenov okamžiku, v okamžení, mrknutím oka

bambino: aspettare un bambinočekat dítě

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

accidente: non un accidente(vůbec) nic, ani ň, ani šajna

accomandita: (società in) accomandita (semplice)komanditní společnost