Hlavní obsah

prima

Příslovce

  1. dřív, předtím, předemLa prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.due giorni primao dva dny dřívusanze di primadřívější zvykyprima di ...dříve než ...prima di tuttonejdřívquanto prima (possibile)co možná nejdřívmolto primauž dávno předtímpoco primakrátce předtím
  2. prvně, napředPrima c'è la famiglia, poi ...Nejdříve rodina, pak teprve ...
  3. prvně, na prvním místě důležitostiPrima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.prima di tuttopředně, hlavně, zejména

Vyskytuje se v

prima: Sto benone.Mám se prima.

prim: suonare da primo violinohrát prim i přen.

a: dopis příteliuna lettera a un amico

abbraccio: Objímám tě! na konci dopisuUn abbraccio!

abbronzatura: opálit seprendere una abbronzatura

abbuffata: nacpat se čím, přejíst se čehofare un'abbuffata di qc

abdicare: vzdát se dědictví/funkceabdicare a un'eredità/una carica

abitudine: mít ve zvyku coavere un'abitudine di fare

abolire: zrušit zákonabolire una legge

aborto: potratitavere un aborto (spontaneo)

accendere: zřídit hypotékuaccendere un'ipoteca

accettare: přijmout návrh od kohoaccettare una proposta da q

acciuga: hubený jako lunt, jako za groš kudlamagro come un'acciuga

acconto: poskytnout zálohudare un acconto

accordare: udělit/poskytnout povoleníaccordare un permesso

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

addebito: obvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komumuovere un addebito a q

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

aderire: vyhovět žádostiaderire a una richiesta

adottare: zaujmout stanoviskoadottare un atteggiamento

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

affilare: ořezat tužkuaffilare una matita

affronto: urazit kohofare un affronto a q

ai: počátkem, zpočátkuai primi

aiuto: pomoct komudare un aiuto a q

allestimento: výbava autaallestimento di un'automobile

allocco: jako zařezaný beze slov, ohromenýcome un allocco

allungare: prodloužit šatyallungare un vestito

altezza: výška horyaltezza di un monte

altro: (někdy) jindyun'altra volta

alzata: pokrčení ramen(y)un'alzata di spalle

ancora: ještě jednouancora una volta

animale: chovat zvířeallevare un animale

anno: ode dneška za rokdi qui a un anno

annullare: odřeknout/zrušit schůzkuannullare un appuntamento

annusata: přičichnout (si) k čemudare un'annusata a qc

appello: v řádném termínuin primo appello

appeso: viset na vláskupřen. essere appeso a un filo

appioppare: vlepit facku komuappioppare un ceffone a q

appuntamento: domluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.fissare un appuntamento con q

appuntare: naostřit/ořezat tužkuappuntare una matita

appunto: udělat si poznámkuprendere un appunto

aprire: otevřít dveře/láhevaprire una porta/bottiglia

argine: učinit přítrž čemu, zarazit comettere un argine a qc

argomento: nadnést témasollevare un argomento

aria: vypadat unaveněavere un'aria stanca

arrabbiatura: rozčílit se, rozzuřit seprendersi un'arrabbiatura

arrangiamento: dohodnout se, shodnout sevenire a un arrangiamento

arrestare: zastavit epidemiiarrestare un'epidemia

arrivo: příchozí hovoruna chiamata in arrivo

arrotolare: ubalit cigaretuarrotolare una sigaretta

ascoltare: vyslechnout svědkaascoltare un testimone

aspetto: vypadat, vyhlížet jakavere un aspetto come

assegnazione: udělení cenyassegnazione di un premio

assegno: vystavit/vypsat šekfare/intestare un assegno

assumere: přijmout povinnost/zodpovědnostassumere un obbligo/la responsabilità

astuto: mazaný jako liškaastuto come una volpe

attaccare: přišpendlit, sešpendlitattaccare con uno spillo

attacco: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

attestazione: vystavit potvrzení o čemrilasciare un'attestazione di qc

attimo: vmžikuin un attimo

atto: mladík schopný vojenské službyun giovane atto alle armi

audizione: dělat konkurz na cofare un'audizione per qc

avanti: o rok dříveun anno avanti

avanzare: vznést požadavek, předložit žádostavanzare una richiesta

avviare: rozjet obchodavviare un negozio

bacio: políbit kohodare un bacio a q

bagliore: náznak úsměvubagliore di un sorriso

baleno: v okamžiku, v okamžení, mrknutím okain un baleno

bambino: čekat dítěaspettare un bambino

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bandire: vypsat konkurzbandire un concorso

accomandita: komanditní společnost(società in) accomandita (semplice)

cane: ani noha, vůbec nikdonon un cane

casino: di qc fůra, hromada, hafo čeho velké množství, šíleně, děsně hodněun casino

cavolo: ani trošku/ň/za mák/zbla/prd, houby, vůbec nic pouze se záporemnon un cavolo

cazzo: (ani) hovno, kurva ne... vůbec nic(non) un cazzo

colazione: snídaně(prima) colazione

accidente: (vůbec) nic, ani ň, ani šajnanon un accidente