Hlavní obsah

aderire

Vyskytuje se v

compatto: Gli operai aderirono compatti allo sciopero.Dělníci se solidárně připojili ke stávce.

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti