Hlavní obsah

attaccare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a qc připevnit, připojit, přidělat co k čemuattaccare con uno spillopřišpendlit, sešpendlitattaccare un bottonepřišít knoflík
  2. qc pověsit co, zavěsit co sluchátko ap.
  3. q i přen. zaútočit na koho, napadnout, atakovat koho
  4. qc napadat, poškozovat co způsobit poškození
  5. q útočit na koho, napadat koho soupeře
  6. qc zapříst co rozhovor ap., započít coattaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým
  7. qc a q nakazit čím koho, přenést co na koho nemoc ap.
  8. qc zapojit/dát/strčit co do zásuvky

Vyskytuje se v

attaccato: stare attaccatoa q lepit se, být přilepený na koho

aereo: attacco aereonálet, letecký úder

asmatico: attacco asmaticoastmatický záchvat

attaccato: essere attaccato a q/qclpět na čem tradici ap., lnout ke komu

attacco: attacco nucleare/aereoatomový/vzdušný útok

attacco: attacco verbaleslovní útok

attacco: attacco dello scilyžařské vázání

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

cuore: attacco di cuoreinfarkt, srdeční příhoda

epilettico: attacco epiletticoepileptický záchvat

frontale: attacco frontalečelní útok

lite: attaccare lite con qvyvolat hádku s kým

omicida: attacco omicidavražedný útok

panico: attacco di panicopanický záchvat

posizione: attaccare le posizioni nemicheútočit na nepřátelské pozice

sorpresa: attacco di sorpresapřekvapivý útok

terroristico: attacco terroristicoteroristický útok

preavviso: attaccare senza preavvisozaútočit bez výstrahy

chiodo: appendere/attaccare al chiodo qcpověsit co na hřebík zanechat aktivity

sottana: stare sempre attaccato alle sottane della mammadržet se máminy sukně

lepič: lepič plakátůattacchino

položit: položit telefonmettere giù il telefono, zavěsit též (ri)attaccare

překvapivý: překvapivý útokattacco di sorpresa

sebevražedný: sebevražedný útok/útočníkattacco /attentatore suicida

strčit: strčit co do zásuvky elektrickéattaccare qc

teroristický: teroristické útokyattacchi terroristici

úder: voj. letecký úderattacco aereo

útok: letecký/vzdušný útokattacco aereo

útok: slovní útokattacco verbale

útok: sebevražedný/teroristický útokattacco suicida/terroristico

vázání: sport. lyžařské vázáníattacchi da/degli sci

záchvat: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

záchvat: med. srdeční záchvatattacco cardiaco

záchvat: v záchvatu zuřivostiin scoppi di rabbia, in attacco di gelosia

zastrčit: zastrčit co do zásuvky elektrickéattaccare, collegare qc

zásuvka: zastrčit co do zásuvkyattaccare la spina, inserire la spina di qc

zezadu: napadnout koho zezaduattaccare q da dietro

epileptický: Dostal epileptický záchvat.Ha avuto un attacco epilettico.

lepit: To lepidlo vůbec nelepí.La colla non attacca per niente.

napadat: Infekce napadá oslabená zvířata.L'infezione attacca gli animali deboli.

povel: dát povel k útokudare il comando di attacco

řeč: dát se do řeči s kýmmettersi a parlare, attaccare discorso con q

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

zapříst: zapříst (roz)hovor s kýmintavolare/attaccare una conversazione con q