Hlavní obsah

vázání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zařízení) attacco msport. lyžařské vázáníattacchi m pl da/degli sci
  2. (knih ap.) legatoria f(uzlů ap.) il legare

Vyskytuje se v

vázat: vázat uzlyfare nodi

přes, přese: Váží to přes deset kilo.Pesa oltre dieci chili.

snop: vázat do snopůfare fasci di, fare i covoni, accovonare (la paglia)

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

attacco: lyžařské vázáníattacco dello sci

combinarsi: Vodík se váže na kyslík.L'idrogeno si combina con l'ossigeno.

misurare: Važ (svá) slova!Misura le parole!

pesare: Kolik vážíte?, Kolik to váží?Quanto pesa?

ponderare: Važ slova!Pondera le parole!

quintale: Váží aspoň metrák!Pesa almeno un quintale!

vázání: sport. lyžařské vázáníattacchi da/degli sci