Hlavní obsah

panico

Podstatné jméno mužské

  • panikaattacco di panicopanický záchvat, záchvat paniky

Vyskytuje se v

incontrollato: panico incontrollatonekontrolovaná panika

timore: timor panicopanický strach, panická hrůza

lasciarsi: Si è lasciato prendere dal panico.Zpanikařil.

propagarsi: Il panico si propagò tra la folla.Davem se šířila panika.

nastat: È scattato il panico.Nastala panika.

panika: Non vi fatte prendere dal panico.Nepodléhejte panice.

plašit se: Non farti prendere dal panico!Neplaš se!

podléhat: Non fatevi prendere dal panico!Nepodléhejte panice!

propadat: Non fatevi prendere dal panico!Nepropadejte panice!

propadnout: Si è fatto prendere dal panico.Propadl panice.

zmocnit se: È stato preso dal panico/terrore.Zmocnila se ho panika/hrůza.

panico: attacco di panicopanický záchvat, záchvat paniky