Hlavní obsah

zapříst

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

attaccare: dát se do řeči, zapříst hovor s kýmattaccare discorso con q

intavolare: zapříst (roz)hovor s kýmintavolare una conversazione con qc

zapříst: zapříst (roz)hovor s kýmintavolare/attaccare una conversazione con q, mettersi a parlare con q