Hlavní obsah

ai

Předložka

  • stažený tvar předložky a a členu iai primipočátkem, zpočátku

Vyskytuje se v

accessibile: accessibile ai disabilibezbariérový

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

avvertenza: avvertenza ai lettoripředmluva, slovo čtenářům

bistecca: bistecca ai ferribiftek na rožni

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

cameriera: cameriera ai pianipokojská

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

danno: ai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.

ferro: ai ferrigrilovaný, na roštu

ferro: carne ai ferrigrilované maso

ferro: cuocere ai ferrigrilovat

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

ferro: mettere ai ferriposlat za mříže do vězení

fumo: essere in preda ai fumi dell'alcolbýt v alkoholickém opojení

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

margine: ai margini della societàna okraji společnosti

mese: ai primi del mesena začátku měsíce

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

nervo: far venire i nervi, dare ai nervilézt na nervy, štvát

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

ordine: ai vostri ordinik vašim službám

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

piede: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

piede: ai piedi del montena úpatí hory

polline: allergia ai pollinipylová alergie

privato: vendere qc ai privatiprodávat co soukromým osobám

profitto: econ. partecipazione ai profittipodíl na zisku společnosti

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

punto: vincere ai puntivyhrát na body

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

sepolcro: visita ai sepolcrinávštěva Božího hrobu od večera Zeleného čtvrtku do Velkého pátku

settembre: ai primi di settembrepočátkem září

sprone: dar di sprone ai cavallibodat koně do slabin ostruhami

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

termine: a(i) termini di leggev rámci/mezích zákona

termine: ai minimi terminiv základním tvaru zlomek ap.

timballo: timballo di riso ai 4 formaggizapékaná rýže se 4 druhy sýrů

tropico: ai tropiciv tropech

vietato: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži (do 18 let) nepřístupné

arrivare: Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

collaborare: collaborare ai lavori domesticipodílet se na domácích pracech

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

giocare: Giocano ai soldatini.Hrají si na vojáky.

lastra: Mi hanno fatto una lastra ai polmoni.Udělali mi rentgen plic.

nomina: Ha ricevuto una nomina ai Grammy.Byl nominován na (cenu) Grammy.

pensare: Pensa ai fatti tuoi!Starej se (sám) o sebe!

strappo: farsi uno strappo ai pantaloniroztrhnout si kalhoty

bandire: bandire ai quattro venti qcvytroubit co (do světa)