Hlavní obsah

aspetto

Vyskytuje se v

aspettare: far aspettare qnechat koho čekat

bambino: aspettare un bambinočekat dítě

esteriore: aspetto esteriorevnější vzhled, zevnějšek

esterno: aspetto esternovnější vzhled, zevnějšek

eternità: hovor. aspettare un'eternitàčekat celou věčnost

malsano: di aspetto malsanonezdravě vypadající

meschino: persona di aspetto meschinoneduživě/nemocně vypadající osoba, vyžle

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

sano: avere un aspetto sanovypadat zdravě

seducente: avere un aspetto seducentevypadat svůdně

sgradevole: di aspetto sgradevolenepěkně vypadající

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

ansia: aspettato con ansianapjatě očekávaný

aspettare: Aspetta un bambino.Čeká dítě.

aspettare: Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.

aspettare: Aspetta!Počkej!

aspettare: Che cosa aspetti?Na co čekáš?

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

fuori: Aspetta fuori.Počkej venku.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

momento: Aspetti un momento, per favore.Počkejte chvíli, prosím.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

ora: Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.

parecchio: È parecchio che aspetti?Čekáš dlouho?

poco: con un aspetto poco gradevolenehezky vypadající

poco: Aspetta un po',Chvíli počkej.

positivo: aspetti positivikladné aspekty

pregare: Lo pregava di aspettare.Prosil ho, aby počkal.

: Mi aspettavo un sì.Očekával jsem kladnou odpověď.

turno: Aspetta il tuo turno!Počkej, až na tebe dojde (řada).

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

varco: aspettare q al varcoi přen. číhat v záloze na koho

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q

čistě: vypadat čistěavere un aspetto pulito

krásně: vypadat krásněsembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimo

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

ohled: v tomto ohledusotto questo aspetto

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

seriózně: vypadat seriózněavere un aspetto affidabile, sembrare una persona seria

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

stránka: po všech stránkáchsotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effetti

útulně: vypadat útulněavere un aspetto accogliente