Hlavní obsah

bambino

Podstatné jméno mužské

  1. dítě, chlapec/holčičkaHanno due bambine.Mají dvě holčičky.bambino di stradadítě ulice
  2. (Gesù) Bambino Ježíšek malý Ježíš
  3. dítě potomekAbbiamo due bambini.Máme dvě děti.aspettare un bambinočekat dítěbambino in fascenemluvněfare il bambinochovat se jako dítě
  4. brouček, miláček, zlatíčko v osloveníBambino mio!Broučku!

Vyskytuje se v

abito: abiti per bambinidětské oblečení

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

adottivo: bambino adottivoosvojené dítě

bicicletta: bicicletta da bambinodětské kolo

bizzoso: bambino bizzosozlobivé dítě

cambiare: cambiare il (pannolino al) bambinopřebalit dítě

di: bambino di tre annitříleté dítě

fascia: bambino in fascenemluvně, kojenec

Gesù: Bambino GesùJezulátko, Ježíšek

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

irrequieto: bambino irrequietoneposedné dítě

per: libro per bambinikniha pro děti

provetta: bambino in provettadítě ze zkumavky

rapitore: rapitori di bambiniúnosci dětí

sopra: bambini sopra i dieci anniděti nad deset let

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

svantaggiato: bambini svantaggiatiděti ze sociálně slabších rodin

alimentare: Alimenta il bambino con cibi naturali.Krmí dítě přírodními potravinami.

aspettare: Aspetta un bambino.Čeká dítě.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

caro: Cari bambini...Milé děti...

cominciare: Il bambino comincia a camminare.Dítě začíná chodit.

dente: Il bambino sta mettendo i denti.Dítěti se prořezávají zoubky.

incominciare: Il bambino ha incominciato a parlare.Dítě začalo mluvit.

meraviglia: Quel bambino è una meraviglia.To dítě je úžasné.

portare: Ha portato i bambini a spasso.Vzal děti na procházku.

dětský: camera per bambinidětský pokoj

dítě: Abbiamo due bambini.Máme dvě děti.

geniální: bambino prodigiogeniální dítě

hra: gioco di bambinidětská hra

chtěný: bambino volutochtěné dítě

maličko: da bambino, sin/fin da piccolood malička

nad, nade: bambini oltre dieci anniděti nad deset let

nechtěný: bambino non volutonechtěné dítě

ohrádka: recinto/box per bambinidětská/hrací ohrádka

onemocnění: malattie dei bambinidětská onemocnění

osvojený: bambino adottivoosvojené dítě

pohlídat: guardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per qpohlídat komu děti

pohodit: abbandonare il bambinopohodit dítě

pokoj: camera dei bambinidětský pokoj

poloviční: biglietto ridotto (per bambini)poloviční jízdenka

přebalit: cambiare il (pannolino al) bambinopřebalit dítě

předškolní: bambini in età prescolareděti v předškolním věku

přivést: mettere al mondo un bambinopřivést dítě na svět

rodina: aspettare un bambinočekat rodinu

týrání: maltrattamento dei bambinitýrání dětí

určený: libro destinato ai bambinikniha určená pro děti

vlhčený: salviette umidificate, dětské též salviette per bambinivlhčené ubrousky

vozítko: veicoli per bambinidětská vozítka hračky

výživa: alimenti per bambini/neonatidětská/kojenecká výživa

zázračný: bambino prodigiozázračné dítě

zkumavka: bambino in provettadítě ze zkumavky

čekat: Sua sorella aspetta un bambino.Jeho sestra čeká dítě.

čvachtat se: Bambini sguazzavano nella vasca.Děti se čvachtaly ve vaně.

dohlédnout: Terrai d'occhio i bambini?Dohlédneš na děti?

dosah: Tenere fuori dalla portata dei bambini.Uchovávejte mimo dosah dětí.

formou: Insegnava i bambini sotto forma di gioco.Učila děti formou hry.

házet sebou: Il bambino si dimenava a terra per la rabbia.Dítě sebou vztekle házelo na zemi.

i: Lo sa fare anche un bambino.To dokáže i dítě.

jako: Già da bambina amava...Už jako dítě milovala ....

koupat: Faremo il bagno ai bambini.Budeme koupat děti.

krást: I bambini rubavano fragole del vicino.Děti kradly sousedovy jahody.

křičet: Gridava ai bambini.Křičela na děti

křtít: far battezzare il bambinodát křtít dítě

mazlit se: I bambini coccolavano un gattino.Děti se mazlily s kotětem.

nasytit: Doveva dare da mangiare a 3 bambini.Potřeboval nasytit 3 děti.

odvést: Hanno portato i bambini in un posto sicuro.Odvedli děti do bezpečí.

poklidit: mettere in ordine la camera dei bambinipoklidit dětský pokoj

poslouchat: I bambini non mi ubbidiscono.Děti mě neposlouchají.

postarat se: Deve prendersi cura dei bambini.Musí se postarat o děti.

poutat: Allacciate le cinture ai bambini!Poutejte děti v autě!

požehnaně: Hanno avuto molti bambini.Dětí měli požehnaně.

skrýt: Ha nascosto le medicine ai bambini.Skryla léky před dětmi.

u: È benvoluto dai bambini.Je oblíbený u dětí.

uložit: Vado a mettere i bambini a letto.Půjdu uložit děti.

viset: I bambini pendevano dalle labbra della maestra.Děti visely učitelce na rtech.

vylézt: Al bambino è spuntato il primo dente.Dítěti vylezl první zoubek.

zabavit se: per tenere il bambino occupatoaby se dítě zabavilo

zoubek: Il bambino mette i denti., Al bambino spuntano i denti(ni).Dítěti rostou/ se prořezávají zoubky.

ztracený: bambino persoztracené dítě

koníček: mettere il bambino a cavalluccio (sulle spalle)vysadit (si) dítě na koníčka za krk

požehnaný: essere in stato interessante, aspettare un bambinobýt v požehnaném stavu těhotná

bambino: bambino di stradadítě ulice