Hlavní obsah

bambino

Podstatné jméno mužské

  1. dítě, chlapec/holčičkaHanno due bambine.Mají dvě holčičky.bambino di stradadítě ulice
  2. (Gesù) Bambino Ježíšek malý Ježíš
  3. dítě potomekAbbiamo due bambini.Máme dvě děti.aspettare un bambinočekat dítěbambino in fascenemluvněfare il bambinochovat se jako dítě
  4. brouček, miláček, zlatíčko v osloveníBambino mio!Broučku!

Vyskytuje se v

abito: abiti per bambinidětské oblečení

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

adottivo: bambino adottivoosvojené dítě

bicicletta: bicicletta da bambinodětské kolo

bizzoso: bambino bizzosozlobivé dítě

cambiare: cambiare il (pannolino al) bambinopřebalit dítě

di: bambino di tre annitříleté dítě

fascia: bambino in fascenemluvně, kojenec

Gesù: Bambino GesùJezulátko, Ježíšek

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

irrequieto: bambino irrequietoneposedné dítě

per: libro per bambinikniha pro děti

provetta: bambino in provettadítě ze zkumavky

rapitore: rapitori di bambiniúnosci dětí

sopra: bambini sopra i dieci anniděti nad deset let

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

svantaggiato: bambini svantaggiatiděti ze sociálně slabších rodin

alimentare: Alimenta il bambino con cibi naturali.Krmí dítě přírodními potravinami.

aspettare: Aspetta un bambino.Čeká dítě.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

caro: Cari bambini...Milé děti...

cominciare: Il bambino comincia a camminare.Dítě začíná chodit.

dente: Il bambino sta mettendo i denti.Dítěti se prořezávají zoubky.

incominciare: Il bambino ha incominciato a parlare.Dítě začalo mluvit.

meraviglia: Quel bambino è una meraviglia.To dítě je úžasné.

portare: Ha portato i bambini a spasso.Vzal děti na procházku.

dětský: dětský pokojcamera per bambini

dětský: dětský lístekbiglietto per bambini

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

geniální: geniální dítěbambino prodigio

hra: dětská hragioco di bambini

chtěný: chtěné dítěbambino voluto

maličko: od maličkada bambino, sin/fin da piccolo

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

nechtěný: nechtěné dítěbambino non voluto

ohrádka: dětská/hrací ohrádkarecinto/box per bambini

onemocnění: dětská onemocněnímalattie dei bambini

osvojený: osvojené dítěbambino adottivo

pohlídat: pohlídat komu dětiguardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per q

pohodit: pohodit dítěabbandonare il bambino

pokoj: dětský pokojcamera dei bambini

poloviční: poloviční jízdenkabiglietto ridotto (per bambini)

přebalit: přebalit dítěcambiare il (pannolino al) bambino

předškolní: děti v předškolním věkubambini in età prescolare

přivést: přivést dítě na světmettere al mondo un bambino

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

týrání: týrání dětímaltrattamento dei bambini

určený: kniha určená pro dětilibro destinato ai bambini

vozítko: dětská vozítka hračkyveicoli per bambini

výživa: dětská/kojenecká výživaalimenti per bambini/neonati

zázračný: zázračné dítěbambino prodigio

zkumavka: dítě ze zkumavkybambino in provetta

čekat: Jeho sestra čeká dítě.Sua sorella aspetta un bambino.

čvachtat se: Děti se čvachtaly ve vaně.Bambini sguazzavano nella vasca.

dohlédnout: Dohlédneš na děti?Terrai d'occhio i bambini?

dosah: Uchovávejte mimo dosah dětí.Tenere fuori dalla portata dei bambini.

formou: Učila děti formou hry.Insegnava i bambini sotto forma di gioco.

házet sebou: Dítě sebou vztekle házelo na zemi.Il bambino si dimenava a terra per la rabbia.

i: To dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

jako: Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...

koupat: Budeme koupat děti.Faremo il bagno ai bambini.

krást: Děti kradly sousedovy jahody.I bambini rubavano fragole del vicino.

křičet: Křičela na dětiGridava ai bambini.

křtít: dát křtít dítěfar battezzare il bambino

mazlit se: Děti se mazlily s kotětem.I bambini coccolavano un gattino.

nasytit: Potřeboval nasytit 3 děti.Doveva dare da mangiare a 3 bambini.

odvést: Odvedli děti do bezpečí.Hanno portato i bambini in un posto sicuro.

poklidit: poklidit dětský pokojmettere in ordine la camera dei bambini

poslouchat: Děti mě neposlouchají.I bambini non mi ubbidiscono.

postarat se: Musí se postarat o děti.Deve prendersi cura dei bambini.

poutat: Poutejte děti v autě!Allacciate le cinture ai bambini!

požehnaně: Dětí měli požehnaně.Hanno avuto molti bambini.

přivést: Ty děti mě přivedou do blázince.I bambini mi faranno finire in/al manicomio.

skrýt: Skryla léky před dětmi.Ha nascosto le medicine ai bambini.

u: Je oblíbený u dětí.È benvoluto dai bambini.

uložit: Půjdu uložit děti.Vado a mettere i bambini a letto.

viset: Děti visely učitelce na rtech.I bambini pendevano dalle labbra della maestra.

vylézt: Dítěti vylezl první zoubek.Al bambino è spuntato il primo dente.

zabavit se: aby se dítě zabaviloper tenere il bambino occupato

zoubek: Dítěti rostou/ se prořezávají zoubky.Il bambino mette i denti.

ztracený: ztracené dítěbambino perso

koníček: vysadit (si) dítě na koníčka za krkmettere il bambino a cavalluccio (sulle spalle)

požehnaný: být v požehnaném stavu těhotnáessere in stato interessante, aspettare un bambino