Hlavní obsah

čekat

Nedokonavé sloveso

  1. (očekávat) na koho/co aspettare, attendere q/qcNa co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.nechat koho čekatfare aspettare qčekat ve frontěfare la coda
  2. (předpokládat) co aspettarsi(předpokládat) supporre, prevedere qcČekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.
  3. (dítě ap.) aspettare (un bambino)kniž. essere in attesaJeho sestra čeká dítě.Sua sorella aspetta un bambino.Naše kočka čeká koťata.La nostra gatta aspetta i gattini.
  4. (činit později) s čím aspettare a/prima di fare qc(odkládat) rimandare qc(otálet) ritardare a fare qc

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

být: Budu čekat.Aspetterò.

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

mít: Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

agguato: stare in agguatočekat/číhat v záloze

anticamera: fare anticameračekat na přijetí

aspettare: far aspettare qnechat koho čekat

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

bambino: aspettare un bambinočekat dítě

coda: fare la codačekat/stát ve frontě

eternità: hovor. aspettare un'eternitàčekat celou věčnost

previsto: oltre il previstovíce než se čekalo

aspettare: Aspetta un bambino.Čeká dítě.

aspettare: Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.

aspettare: Che cosa aspetti?Na co čekáš?

aspettarsi: Non me l'aspettavo.To jsem nečekal.

aspettarsi: C'era da aspettarselo.To se dalo čekat.

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

immaginare: C'era da immaginarselo.To se dalo čekat.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

ora: Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.

parecchio: È parecchio che aspetti?Čekáš dlouho?

prevedere: Era da prevedere!To se dalo čekat!

desiderare: farsi desideraredělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.

sfidare: Sfido (io)!No samozřejmě!, To se dalo čekat!

sospirare: far sospirare qc a qnechat koho čekat na co, nedopřá(va)t komu čeho, odepírat komu co