Hlavní obsah

aspettare

Tranzitivní sloveso

  1. q čekat (na) koho/co, očekávat koho/coAspetta un bambino.Čeká dítě.Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.far aspettare qnechat koho čekat
  2. qc počkat, čekat na co, vyčkat čehoAspetta!Počkej!Che cosa aspetti?Na co čekáš?

Vyskytuje se v

aspetto: (slovesný) vidaspetto (verbale)

bambino: čekat dítěaspettare un bambino

esteriore: vnější vzhled, zevnějšekaspetto esteriore

esterno: vnější vzhled, zevnějšekaspetto esterno

eternità: čekat celou věčnosthovor. aspettare un'eternità

malsano: nezdravě vypadajícídi aspetto malsano

meschino: neduživě/nemocně vypadající osoba, vyžlepersona di aspetto meschino

migliore: vypadat lépeavere un aspetto migliore

sano: vypadat zdravěavere un aspetto sano

seducente: vypadat svůdněavere un aspetto seducente

sgradevole: nepěkně vypadajícídi aspetto sgradevole

vulnerabile: vypadat/působit zranitelněaver un aspetto vulnerabile

ansia: napjatě očekávanýaspettato con ansia

comparsa: Nikdo nečekal, že se objeví.Nessuno aspettava la sua comparsa.

curare: Pečuje o svůj zevnějšek.Cura il suo aspetto.

fuori: Počkej venku.Aspetta fuori.

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

momento: Počkejte chvíli, prosím.Aspetti un momento, per favore.

oltre: Čekám na něho víc/déle než hodinu.È oltre un'ora che lo aspetto.

ora: Čekám ho každou chvíli.Lo aspetto di ora in ora.

parecchio: Čekáš dlouho?È parecchio che aspetti?

poco: nehezky vypadajícícon un aspetto poco gradevole

positivo: kladné aspektyaspetti positivi

pregare: Prosil ho, aby počkal.Lo pregava di aspettare.

: Očekával jsem kladnou odpověď.Mi aspettavo un sì.

turno: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno!

varco: i přen. číhat v záloze na kohoaspettare q al varco

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q

čistě: vypadat čistěavere un aspetto pulito, sembrare pulito/-a

krásně: vypadat krásněsembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimo

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

ohled: v tomto ohledusotto questo aspetto

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

seriózně: vypadat seriózněavere un aspetto affidabile, sembrare una persona seria

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

stránka: po všech stránkáchsotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effetti

útulně: vypadat útulněavere un aspetto accogliente

vid: dokonavý/nedokonavý vidaspetto perfettivo/imperfettivo

vnější: vnější vzhledaspetto esteriore

vyčkávat: vyčkávat na správný okamžikaspettare il momento giusto

vydržet: Vydrž!nevzdávej to ap. Non mollare!, Pigia (pigia)!, trvej na svém Tieni duro!, počkej Aspetta un attimo!

zanedbaně: vypadat zanedbaněavere un aspetto trascurato

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

děsně: Vypadáš děsně.Hai un aspetto orribile.

doběhnout: Počkej, musím doběhnout do obchodu.Aspetta, devo fare una corsa al negozio.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

hrozně: Vypadáš hrozně.Hai un pessimo aspetto., Hai una pessima cera.

chvilka: Počkej chvilku!Aspetta un attimo!

jak: Jak vypadá?Che aspetto ha?

když: Když bude pršet, počkám.Se pioverà, aspetterò.

legračně: vypadat legračněavere un aspetto buffo/comico

minutka: Minutku (vydržte)!Aspetti un attimo.

mít: Máme počkat?Dobbiamo aspettare?

mladě: Vypadá mladě.Sembra giovane., Ha un aspetto giovanile.

nádherně: Vypadáš nádherně!Hai un aspetto splendido!

nechutně: Vypadá to nechutně.Ha un aspetto disgustoso.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

očekávat: A co jsi od něj očekával?E (che) cosa ti aspettavi da lui?

odporně: Vypadá to odporně.Ha un aspetto ripugnante.

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

počkat: Počkej a uvidíš!Aspetta e vedrai!

před, přede: Počkám na tebe před bankou.Ti aspetto davanti alla banca.

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

senzačně: Vypadala senzačně.Aveva una aspetto meraviglioso.

slibovat si: Co si od toho slibuješ?Che cosa te ne aspetti?

strašlivě: vypadat strašlivěavere un aspetto terribile

strašně: Vypadáš strašně.Hai un aspetto terribile.

škaredě: Vypadá to škaredě. není to pěknéSembra brutto., Ha un aspetto brutto.

štíhle: vypadat štíhlesembrare snello/-a, avere un aspetto snello

uboze: vypadat ubozeavere un aspetto misero

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

vyčkat: Vyčkáme, dokud...Aspettiamo fino a...

vypadat: Jak vypadá?Che aspetto ha?

zadělat: Ten má zaděláno na průšvih.Lo aspettano dei guai.

požehnaný: být v požehnaném stavu těhotnáessere in stato interessante, aspettare un bambino

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Le cose buone arrivano a chi sa aspettare.

aspettare: nechat koho čekatfar aspettare q