Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co contare(vyčíslovat) numerare qcPočítej do deseti!Conta fino a dieci!
  2. (výpočtem) calcolare(aritmeticky též) fare i conti(řešit) risolvere
  3. (přihlížet k) s čím mettere in conto, prendere in considerazione qc(očekávat) aspettare qc(započítat též) co do čeho calcolareS tím jsem nepočítal.Questo non l'ho messo in conto.Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.
  4. (spoléhat) s kým/čím contare su q/qcNepočítejte se mnou.Non contate su di me.
  5. (soudit) supporre
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik chiedere quanto a qKolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

Vyskytuje se v

affidamento: spoléhat (se) na koho, počítat s kýmfare affidamento su q

appoggio: počítat s čí podporoucontare sull'appoggio di q

contare: nepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li cosenza contare qc

conto: počítat aritmetickyfar di conto

da: (na)počítat od nuly do desíticontare da zero a dieci

mettere: zohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.mettere in conto qc

ci: Můžeš s tím počítat.Ci puoi contare.

brodo: Nemusí pršet, stačí když kape., Co je doma, to se počítá., Všechno se hodí.Tutto fa brodo.

počítat: Počítej do deseti!Conta fino a dieci!