Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co contare(vyčíslovat) numerare qcPočítej do deseti!Conta fino a dieci!
  2. (výpočtem) calcolare(aritmeticky též) fare i conti(řešit) risolvere
  3. (přihlížet k) s čím mettere in conto, prendere in considerazione qc(očekávat) aspettare qc(započítat též) co do čeho calcolareS tím jsem nepočítal.Questo non l'ho messo in conto.Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.
  4. (spoléhat) s kým/čím contare su q/qcNepočítejte se mnou.Non contate su di me.
  5. (soudit) supporre
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik chiedere quanto a qKolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

Vyskytuje se v

appoggio: contare sull'appoggio di qpočítat s čí podporou

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

conto: far di contopočítat aritmeticky

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

conto: fare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

mettere: mettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

brodo: Tutto fa brodo.Nemusí pršet, stačí když kape., Co je doma, to se počítá., Všechno se hodí.

conto: fare i conti con q/qcpočítat s čím, vzít v úvahu co, vyřídit si to s kým