Hlavní obsah

ora

Podstatné jméno ženské

  • hodinaChe ora è?, Che ore sono?Kolik je hodin?Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.Era ora!Už bylo načase!chiedere l'ora a qzeptat se koho, kolik je hodinora del giorno/della nottedenní/noční hodinaora di puntadopravní špičkaora legaleletní časla lancetta delle orehodinová ručičkapagare a oreplatit od hodinya tarda orav pozdní hodině, pozdě večerda un'ora all'altraz hodiny na hodinu, nenadálenotizie dell'ultima oranejčerstvější zprávyall'ultima orana poslední chvíli, v poslední hodince před smrtí50 km all'ora50 km/h rychlostdi buon'orabrzy, brzy ráno

Příslovce

  1. teď, nyníTi ringrazio fin d'ora.Už teď ti děkuji.d'ora in poi, d'ora in avantiod nynějška, odteďfin d'ora, sin d'orauž nynífino ad oradoteďora che...teď, když...per orazatím, prozatím
  2. Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.ora...oraněkdy...jindy, jednou tak...jednou onak

Vyskytuje se v

albergo: albergo a orehodinový hotel

bianco: vino/oro biancobílé víno/zlato

che: A che ora?V kolik hodin?

intero: studiare per ore interestudovat celé hodiny

mai: ora o mai piùteď anebo nikdy

ora: fino ad oradoteď

oro: oro neročerné zlato ropa

orologio: ora d'orologiopřesný čas

partenza: ora di partenzačas odjezdu

placcare: placcare in oropozlatit

pomeridiano: nelle ore pomeridianev odpoledních hodinách

punta: punta di traffico, ora di punta(dopravní) špička

puro: oro puročisté zlato

qualunque: a qualunque orakdykoli, v kteroukoli (denní) dobu

settimana: settimana lavorativa (di 40 ore)(čtyřicetihodinový) pracovní týden

solare: ora solarezimní čas

a: Sono pagato a ore.Jsem placený od hodiny.

bravo: Ho dormito le mie brave otto ore.Pospal jsem si těch svých osm hodin.

buco: Ho un buco di un 'ora tra le lezioni.Mezi přednáškami mám hodinu okno.

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

difilato: per tre ore difilatotři hodiny v kuse

essere: Che ora è?Kolik je hodin?

filato: parlare per due ore filatemluvit dvě hodiny v kuse

finire: È ora di finire queste storie.Je čas s tím skoncovat.

marinare: Fate marinare la carne per 24 ore.Maso na 24 hodin naložte.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

sapere: Ha saputo solo ora di dover partire domani.Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.

smontare: A che ora smonti?V kolik končíš?

venire: È venuta la mia ora.Nadešel můj čas.

aggiustare: Ora lo aggiusto io!Já si ho podám!, Já mu to vytmavím!

colato: prendere qc per oro colatobezvýhradně věřit čemu

čas: ora legaleletní čas

časný: nelle prime ore del mattinov časných ranních hodinách

den: giorno e notte, a tutte le oreve dne v noci

doba: orario/ora di chiusurazavírací doba

dvacet: ventiquattro oredvacet čtyři hodin

hodina: ore d'ufficioúřední hodiny

hodinový: lancetta delle orehodinová ručička

karátový: oro a 18 caratiosmnáctikarátové zlato

kočičí: oro mattokočičí zlato

letní: ora legaleletní čas

načase: È ora che...Je načase, aby ...

nalétaný: numero di ore volatepočet nalétaných hodin

oběd: a ora di pranzov době oběda

od, ode: pagato a oreplacený od hodiny práce ap.

odjezd: ora di partenzačas odjezdu

pokročilý: tarda ora pokročilá večerní hodina

pracovní: orario di lavoro, ore lavorativepracovní doba

přesčasový: ore straordinariepřesčasové hodiny

příjezd: ora di arrivočas příjezdu

ručička: lancetta delle orehodinová/malá ručička

ryzí: oro puroryzí zlato

špička: chiamate nelle ore di maggiore/minore trafficovolání ve špičce/mimo špičku

zavírací: ora di chiusurazavírací doba

zlato: oro puroryzí zlato

zub: denti di latte/oromléčné/zlaté zuby

buď: ora o mai piùbuď teď nebo nikdy

dělat: Lavoro otto ore al giorno.Dělám osm hodin denně.

dělit: Dalla partenza ci separano poche ore.Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.

hodit se: A che ora ti andrebbe bene?V kolik by se ti to hodilo?

kdykoli: Puoi venire a qualsiasi ora.Můžeš přijít kdykoli.

kolik: Che ora è?Kolik je hodin?

končit: A che ora smonti?V kolik končíš (v práci)?

kousat: Non deve masticare per due ore.Nesmíte 2 hodiny kousat.

krmit: Il neonato viene nutrito ogni 3 ore.Novorozeně se krmí po 3 hodinách.

na: È ora.Je na čase.

nahradit: Ora chi prenderà il suo posto?Kdo ho teď nahradí?

najednou: E ora non mi conosci.A najednou mě neznáš.

nejbližší: A che ora parte il prossimo treno per Firenze?Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?

oddělat: Ogni giorno fa le sue otto ore di lavoro.Oddělá si každý den svých osm hodin.

právě: È tornato proprio ora/adesso.Právě se vrátil.

před, přede: due ore fapřed dvěma hodinami

předcházet se: L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.

svítat: Ora ci vedo chiaro.Už mi svítá.

v, ve: A che ora?V kolik hodin?

vysedávat: passare molte ore seduto dovecelé hodiny vysedávat kde

doskákat: Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.Ranní ptáče dál doskáče.

ptáče: Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.Ranní ptáče dál doskáče.