Hlavní obsah

partenza

Podstatné jméno ženské

  1. odjezd, odchod, odlet, vyplutíora di partenzačas odjezdupartenza previstapravidelný/předpokládaný odjezd/odlet podle jízdního řádutariffa di partenzanástupní sazba v taxi ap.tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdůpunto di partenzavýchozí bod, místo odjezduessere in partenzaprávě odjíždět/odlétat, být připraven k odjezdu/odletu/vyplutí
  2. start, rozjezdfalsa partenzaulitý/předčasný start před výstřelem ap.

Vyskytuje se v

nastro: nastro (di partenza)startovní páska, start místo

alla: alla partenzapři odchodu

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

blocco: sport blocchi di partenzastartovní bloky

falso: sport falsa partenzaulitý start předčasný

fermo: partenza da fermopevný start

griglia: griglia di partenzastartovní rošt závodu

linea: linea di partenzastartovní čára

lista: sport lista di partenzastartovní listina

piazzola: piazzola di partenzaodpaliště v golfu

porto: porto di partenzadomovský přístav

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: punto di partenzamísto odjezdu

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

tariffa: tariffa di partenzanástupní sazba taxi

posticipare: Ha posticipato la partenza di due giorni.Odložil odjezd o dva dny.

prevenire: Li ho prevenuti della mia partenza.Předem jsem je uvědomil o svém odjezdu.

čára: sport. startovní/cílová čáralinea di partenza/d'arrivo

čas: čas odjezdu/odletuora di partenza/decollo

domovský: domovský přístavporto di partenza

hala: příletová/odletová halasala arrivi/partenze

letištní: odletová/příletová letištní halasala partenze/arrivi (aeroportuale)

letmý: sport. letmý startpartenza lanciata/volante

nástupní: nástupní sazba v taxi ap.tariffa di partenza

odchod: při odchodualla partenza

odjezd: čas odjezduora di partenza

odlet: přílety a odletyarrivi e partenze

odlet: při odletualla partenza, partendo

odletový: odletová halasala partenze

pravidelný: pravidelný odjezd/odlet dle jízdního řádupartenza prevista/programmata

příjezd: příjezdy a odjezdyarrivi e partenze

přílet: přílety a odletyarrivi e partenze

signál: sport. startovní signálsegnale di partenza

start: na startualla partenza

start: pevný startpartenza da fermo

startovní: startovní výstřel/čárasparo /linea di partenza

ulít: ulít startfare una falsa partenza

výchozí: výchozí bodpunto di partenza, k dalšímu pokroku, poměřování ap. punto di riferimento

vyvolávací: vyvolávací cenaprezzo di riserva/partenza

zdrojový: ling. zdrojový jazyklingua di partenza

dělit: Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.Dalla partenza ci separano poche ore.

k, ke, ku: chystat se k odjezduprepararsi per la partenza

krýt se: Náš pobyt se kryje s tvým odjezdem.Il nostro soggiorno coincide con la tua partenza.

vyhlašovací: vyhlašovací cenaprezzo di partenza