Hlavní obsah

partenza

Podstatné jméno ženské

  1. odjezd, odchod, odlet, vyplutíora di partenzačas odjezdupartenza previstapravidelný/předpokládaný odjezd/odlet podle jízdního řádutariffa di partenzanástupní sazba v taxi ap.tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdůpunto di partenzavýchozí bod, místo odjezduessere in partenzaprávě odjíždět/odlétat, být připraven k odjezdu/odletu/vyplutí
  2. start, rozjezdfalsa partenzaulitý/předčasný start před výstřelem ap.

Vyskytuje se v

alla: alla partenzapři odchodu

anticipare: anticipare la partenzapředčasně odjet, uspíšit odjezd

blocco: sport blocchi di partenzastartovní bloky

falso: sport falsa partenzaulitý start předčasný

fermo: partenza da fermopevný start

griglia: griglia di partenzastartovní rošt závodu

linea: linea di partenzastartovní čára

lista: sport lista di partenzastartovní listina

partenza: ora di partenzačas odjezdu

piazzola: piazzola di partenzaodpaliště v golfu

porto: porto di partenzadomovský přístav

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: punto di partenzamísto odjezdu

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

tariffa: tariffa di partenzanástupní sazba taxi

posticipare: Ha posticipato la partenza di due giorni.Odložil odjezd o dva dny.

prevenire: Li ho prevenuti della mia partenza.Předem jsem je uvědomil o svém odjezdu.

čára: linea di partenza/d'arrivosport. startovní/cílová čára

čas: ora di partenza/decolločas odjezdu/odletu

domovský: porto di partenzadomovský přístav

hala: sala arrivi/partenzepříletová/odletová hala

letištní: sala partenze/arrivi (aeroportuale)odletová/příletová letištní hala

letmý: partenza lanciata/volantesport. letmý start

nástupní: tariffa di partenzanástupní sazba v taxi ap.

odchod: alla partenzapři odchodu

odjezd: ora di partenzačas odjezdu

odlet: arrivi e partenze přílety a odlety

odletový: sala partenzeodletová hala

pravidelný: partenza prevista/programmatapravidelný odjezd/odlet dle jízdního řádu

příjezd: arrivi e partenze příjezdy a odjezdy

přílet: arrivi e partenzepřílety a odlety

signál: segnale di partenzasport. startovní signál

start: alla partenzana startu

startovní: sparo /linea di partenzastartovní výstřel/čára

ulít: fare una falsa partenzaulít start

výchozí: punto di partenza, k dalšímu pokroku, poměřování ap. punto di riferimentovýchozí bod

vyvolávací: prezzo di riserva/partenzavyvolávací cena

zdrojový: lingua di partenzaling. zdrojový jazyk

dělit: Dalla partenza ci separano poche ore.Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.

k, ke, ku: prepararsi per la partenzachystat se k odjezdu

krýt se: Il nostro soggiorno coincide con la tua partenza.Náš pobyt se kryje s tvým odjezdem.

vyhlašovací: prezzo di partenzavyhlašovací cena

nastro: nastro (di partenza)startovní páska, start místo