Hlavní obsah

viset

Nedokonavé sloveso

  1. (být pověšen) pendere, essere appeso(být zavěšen) essere sospesoJeho život visel na vlásku.La sua vita era appesa a un filo.Na zdi visí hodiny.Al muro è appeso un orologio.
  2. (být oběšen) essere impiccato
  3. (směřovat dolů) pendere(být prověšený) cedere, essere afflosciato/-a
  4. (vznášet se) sovrastare, trovarsi(přetrvávat) rimanere in aria
  5. expr.(uváznout) pendereexpr.(zastavit) rimanere fermoexpr.(nemoci jinam) essere arenatoDěti visely učitelce na rtech.I bambini pendevano dalle labbra della maestra.
  6. hovor. expr.(dlužit) komu co dovere qc a qhovor. Kolik ti visím?Quanto ti devo?

Vyskytuje se v

stěna: viset na stěněessere appeso/-a alla parete

nad, nade: Lampa visí nad stolem.La lampada è appesa sopra il tàvolo.

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

pendere: pendere dalle labbra di qviset komu na rtech

sospeso: restare sospeso nel vuotozůstat viset ve vzduchu

temporale: C'è aria di temporale.Něco visí ve vzduchu. hádka ap.