Hlavní obsah

nad, nade

Předložka

  1. (úrovní) sopra (di)Bydlí nade mnou.Abita sopra di me.Lampa visí nad stolem.La lampada è appesa sopra il tàvolo.Sklonil se nad ním.Si è chinato sopra di lui.tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero
  2. (více než) oltre, fuori(za hranicemi) al di nad lidské možnostial di là delle capacità umaneděti nad deset letbambini oltre dieci anni
  3. (vyj. vyšší úroveň) al di sopra, oltreTo je nad mé chápání.Va oltre la mia comprensione.Není nad...Non c'è niente di meglio di ...zvítězit nad kýmvincere sopra q
  4. (o obsahu, tématu ap.) su, soprapřemýšlet nad ...riflettere su ...